• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Het nut van verveling!

Het nut van verveling!Judolessen, zwemklas, de jeugdvereniging en andere schoolse en buitenschoolse activiteiten, de agenda van kinderen is vaak zo vol als die van een minister! En dat terwijl nietsdoen een belangrijk onderdeel is van de kindertijd. Nietsdoen is nodig om tot zichzelf te komen, om te dromen en om te denken.

Tot voor kort werd luiheid beschouwd als 'de moeder van alle ondeugden', maar beetje bij beetje worden de positieve kanten ervan erkend. Verveling heeft zelfs vormende eigenschappen die onmisbaar zijn voor de psychische ontwikkeling en het evenwicht van het kind. "Het niet-actief zijn stimuleert het verlangen en het onafhankelijk denken. Het zet aan tot het nemen van initiatieven, het niet langer alles verwachten van volwassenen", zo zegt kinderpsychiater Roger Teboul.

Verveling en ontwikkeling

Wanneer een kind geconfronteerd wordt met een gemis, dan leert het om die eenzaamheid te vullen. Het zal dan openstaan voor zijn emoties en zijn verlangens. Dankzij die ogenblikken kan een kind een volwassene worden die zich niet verveelt. Het kan zijn innerlijke rijkdom ontdekken en zijn verbeelding ontwikkelen. Als een kind zich verveelt, dan maakt het op een andere manier kennis met de realiteit. Hij wordt zich gewaar van subtiele sensaties en details die hem zouden ontsnappen als hij het 'te druk' heeft. "Het kan gaan om een vogeltje dat zingt of om een schilderij. Het helpt om de gevoeligheid en de observatiecapaciteit te ontwikkelen die eigen zijn aan creativiteit", aldus dr. Roger Teboul.

Verveling vervuld

De weldaden van verveling beperken zich niet tot de kindertijd. Van jongsaf aan leren om een leemt te vullen die ontstaat door verveling helpt te vermijden dat men een overactieve volwassene wordt die bang is van leegte.
"Als men leert om uit zichzelf te putten om zich 'bezig te houden' dan is de behoefte om te vluchten in het werk om de emoties te ontvluchten minder groot. De leegte en de doodsgedachte die ermee gepaard kan gaan, worden dan minder angstaanjagend. De drang om zich gerust te stellen door het opstapelen van activiteiten is dan niet meer zo groot", zo zegt auteur Etty Buzyn.

Vrijheid en creativiteit
Het is belangrijk dat een kind de mogelijkheid heeft om zijn tijd te besteden zoals hij wilt, zonder dat het kind daarbij overgelaten wordt aan zijn lot. Sandrine, moeder van de vijfjarige Dorian, paste de strategie met succes toe. "Als mijn zoontje zegt dat hij niet weet wat te doen, dan moedig ik hem aan om de ogen te sluiten en de gedachten te laten komen. En de ideeën laten nooit lang op zich wachten", aldus de mama. En zo kan Dorian in alle rust zijn creativiteit tot ontwikkeling laten komen!

Artikel gepubliceerd door op 02/09/2008

Vindt u het artikel interessant?