Het mazelen-rodehond-bof-vaccin en autisme: het einde van de polemiek

Het mazelen-rodehond-bof-vaccin en autisme: het einde van de polemiekTegenstanders van de systematische vaccinatie tegen mazelen, bof en rodehond, beweren reeds jaren dat het vaccin stoornissen van het autistisch type zou veroorzaken. De resultaten van twee nieuwe studies zouden een einde moeten maken aan de discussie.

Geen enkel vaccin is vrij van bijwerkingen. Maar er zijn nog steeds auteurs die beweren een nieuwe ernstige bijwerking te hebben vastgesteld, wat onrust zaait bij het publiek en kan resulteren in een schrikbarende daling van de vaccinatie. Anderzijds proberen meer en meer onderzoekers het tegendeel te bewijzen.Wat het vaccin tegen mazelen-rodehond-bof betreft, zou er eindelijk een einde kunnen komen aan de polemiek.

Onweerlegbare bewijzen in Finland...

Dr. Makela voerde in Finland een studie uit bij een buitengewoon grote populatie, nl. 535.000 kinderen die tussen 1 en 7 jaar werden gevaccineerd. De frequentie van 4 aandoeningen (encefalitis, meningitis, autisme en inflammatoire darmaandoeningen) na vaccinatie tegen mazelen-bof-rodehond werd vergeleken met die in de algemene bevolking. Er kon geen enkel verband worden aangetoond, zelf niet een toename van de frequentie van ziekenhuisopnamen wegens autisme de eerste maanden na vaccinatie.

... en bevestigingen in Denemarken

De tweede studie werd uitgevoerd op een al even indrukwekkende populatie: 537.000 Deense kinderen, van wie er 440.000 werden gevaccineerd tegen rodehond, bof en mazelen (82%). Ook hier werd geen verband tussen die vaccinatie en de kans op autisme vastgesteld, ongeacht de leeftijd waarop het vaccin werd toegediend.Het risico bedroeg 0,92 met vaccinatie en 1 zonder vaccinatie: er is dus geen significant verschil. "Het globale veiligheidsprofiel van de vaccins is dus bijzonder goed." Dat neemt niet weg dat waakzaamheid geboden blijft en dat de minste twijfel au sérieux moet worden genomen.

Men mag echter ook nooit vergeten dat de ziekten die door het vaccin kunnen worden voorkomen, ernstige verwikkelingen kunnen veroorzaken.

Artikel gepubliceerd door op 26/11/2002

Bronnen: Madsen K.M. et coll., A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination autism. N. Engl. J. Med., 347(19): 1477-1482, 2002. Makela A. et al., Neurologic disorders after measles-mumps-rubella vaccination. Pediatrics, 110(5): 957-63, 2002.

Vindt u het artikel interessant?