• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  4 mening
 • Commentaren (0)

Het gevaarlijke desinhiberend effect van alcohol

Het gevaarlijke desinhiberend effect van alcoholAlcohol veroorzaakt stoornissen van de cognitieve functies die gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de progressieve desocialisering van personen die verslaafd zijn aan alcohol. Het desinhiberend (of ontremmend) effect van alcohol heeft ook een sterke sociale impact die vaak wordt onderschat: het kan leiden tot gewelddadig gedrag of een verslechtering van de sociale relaties, met name bij het uitoefenen van het beroep.

Alcohol heeft talrijke schadelijke gevolgen niet alleen voor de drinker zelf, maar ook voor de hele gemeenschap en voor diegenen die de gevolgen van overdreven drinken door iemand anders moeten ondergaan. Acute alcoholintoxicatie (dronkenschap) is de belangrijkste oorzaak van het sociale gevaar van alcohol en dat is vooral toe te schrijven aan het desinhiberend effect van alcohol. Vanaf welke dosis komt dit effect tot uiting? Het antwoord daarop is niet eenduidig: de ene persoon is gevoeliger dan de andere, maar vanaf 0,50 g/l kan het gedrag veranderen. Zodra dit niveau wordt overschreden, verdubbelt het risico op ongevallen, maar de totale sociale impact van het desinhiberend effect van alcohol wordt vaak onderschat, hoewel de gevolgen ervan niet minder ernstig zijn: gewelddadig gedrag binnen het huwelijk en elders, verslechtering van de relaties op het werk...

Schadelijk

Maar alcohol heeft niet alleen een desinhiberend effect op het zenuwstelsel. Alcohol heeft nog vele andere kwalijke gevolgen: - Perifere neuropathie, met name van de onderste ledematen (met daardoor gevoelsstoornissen en daarna motorische stoornissen) of van de oogzenuw (daling van de gezichtsscherpte, slecht kleurenzicht). Deze letsels kunnen volledig genezen als de alcoholintoxicatie snel wordt stopgezet.- Aantasting van de kleine hersenen met gangstoornissen als gevolg.- Encefalopathie: de frequentste encefalopathie is de ziekte van Korsakoff, die optreedt in het kader van een syndroom van Wernicke-Korsakoff (verlamming van de motorische spieren van de ogen, bewustzijnsstoornissen, rigiditeit [stijfheid] en gangstoornissen). Dit syndroom geneest na toediening van vitamine B1.- Cognitieve stoornissen: zouden voorkomen bij de helft van de personen die verslaafd zijn aan alcohol en worden vooral gekenmerkt door stoornissen van het inprentingsgeheugen, met name het visuele inprentingsgeheugen, van het abstractievermogen, van het vermogen om taken te organiseren... Een en ander draagt bij tot de progressieve desocialisering van alcoholisten.Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de sociale gevaren van alcohol voor de volksgezondheid sterk worden onderschat.

Artikel gepubliceerd door op 23/02/2002

Bronnen: Expertise collective 'Alcool, effets sur la santé', Paris, Inserm 2001, CFES, februari 2002

Vindt u het artikel interessant?