• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Het gevaar van frieten?

Het gevaar van frieten?Te veel frieten eten is schadelijk voor de gezondheid. Frieten bevatten immers veel vet. Maar er is nog een ander gevaar: acrylamide. Een Zweeds artikel waarschuwt voor die potentieel gevaarlijke stof.

Acrylamide is een stof die in de industrie wordt gebruikt. Het is een polymeer, dus een stof die bestaat uit meerdere elementen van hetzelfde type. Acrylamide wordt met name gebruikt bij de behandeling van afvalwater en bij de fabricage van papier.

Maar waarom in onze frieten?

Hoe komt acrylamide dan in ons pak friet? In feite is het geen contaminatie. Bij hoge temperatuur ontstaat acrylamide uit voedingsstoffen en andere stoffen die veel suikers bevatten, bijv. saccharose, gewone suiker en zetmeel. Zetmeel is een reservestof die door planten worden gevormd. Aardappelen zijn overwegend samengesteld uit zetmeel, maar er zit ook zetmeel in brood en andere granen.Acrylamide wordt vooral gevormd bij “droog” bakken: frituren, braden in de oven, grilleren... Maar niet als het voedsel met water of stoom wordt gekookt.Welke zijn dan de gevaren van het gebruik van acrylamide?Acrylamide is een kankerverwekkende stof. Dat werd aangetoond bij dieren.Acrylamide is ook neurotoxisch (tast de zenuwcellen aan, maar enkel in hoge doses).

Mogen we nog frieten eten?

Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) stelt zich in het dossier dat het daaromtrent publiceert, eerder geruststellend op.

 • Waarschijnlijk worden we reeds met acrylamide geconfronteerd sinds de mens de verschillende manieren van droogkoken/bakken heeft ontdekt.
 • Het acrylamidegehalte in de voeding is waarschijnlijk te laag om giftig te zijn. De gebruikte hoeveelheden zijn in ieder geval te laag om neurotoxische effecten uit te oefenen! Wat de kans op kanker betreft, blijft de vraag omtrent ophoping van lage doses in het lichaam open.
 • Hoewel acrylamide als kankerverwekkend bekend staat, “hebben studies bij arbeiders die chronisch aan acrylamide werden blootgesteld, geen hogere incidentie van kanker kunnen vaststellen”, preciseert het dossier van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid.
Naargelang het type voedsel en de bereiding kan het acrylamidegehalte 4.000-maal hoger zijn dan de toegelaten hoeveelheid in water. Maar dan nog is er geen kans op intoxicatie.
Tot besluit, het risico is verwaarloosbaar klein en we mogen dus niet in paniek raken. Wel wordt aanbevolen het type voedsel en de wijze van bereiding te variëren. Waarom tijdens de feestdagen niet meer met stoom koken?

Artikel gepubliceerd door op 24/12/2002

Bronnen: Dossier: L'acrylamide, Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten