• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Het fijne gehoor van baby’s: wat zijn hun favoriete geluiden?

Het fijne gehoor van baby’s: wat zijn hun favoriete geluiden?

Het gehoor speelt een actieve rol bij de taalverwerving, de communicatie met de omgeving en de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Maar hoe horen baby’s precies, vanaf wanneer horen ze en voor welke geluiden hebben ze een voorkeur? Volgens een Canadese studie communiceren baby’s liever onder elkaar dan met volwassenen.

De eerste geluiden die baby’s waarnemen

Een baby hoort al in de buik van zijn moeder, ook al worden de geluiden er gedempt door het vruchtwater en de baarmoeder. Ongeveer vanaf de 28e maand van de zwangerschap reageert een baby op geluid. Het neemt natuurlijk eerst de biologische geluiden van zijn moeder waar, zoals de hartslag, het geluid van haar ademhaling, haar darmen die rommelen, enz. Daarna hoort het ook de sterk gedempte geluiden van buitenaf en de verschillende toonhoogtes. En op de dag van zijn geboorte komt het dan in een echte kakofonie van geluiden terecht.

Het gehoorstelsel is een goed draaiend, maar ingewikkeld mechanisme

De oren van de foetus beginnen zich normaal vanaf de  8e maand van de zwangerschap te ontwikkelen, maar pas vanaf de 35e week gaat het gehoor zich verfijnen en neemt het ook meer geluidsfrequenties waar. Baby’s horen dan almaar beter in de lage en hoge frequenties. Ze worden ook ontvankelijk voor de verschillen in geluidsduur.

De geluidsomgeving waaraan een baby in de baarmoeder onderworpen is, kan ook doorwerken op latere leeftijd. Zo zouden baby’s die in de buik van hun moeder heel regelmatig horen zingen of muziek horen spelen later specifieke muzikale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Omgekeerd kan de afwezigheid van geluiden in de baarmoeder leiden tot een achterstand in de ontwikkeling van het gehoor. 

Baby’s verkiezen het gebrabbel van kinderen

Welke voorkeuren hebben baby’s op het vlak van geluiden als ze eenmaal in onze luidruchtige omgeving worden ondergedompeld? Een experiment dat uitgevoerd werd door een groep Canadese onderzoekers geeft een antwoord op die vraag: baby’s zijn veel ontvankelijker voor het gebrabbel van andere kinderen dan voor de taal van de volwassenen.

Om tot die conclusie te komen lieten ze aan borelingen van zes maanden opnames horen van een vrouwenstem of van het gebrabbel van een baby. De proefkonijntjes lachten meer en reageerden meer met mondbewegingen op het gebrabbel van hun leeftijdsgenootjes. Ze schonken er ook 40 % meer tijd en aandacht aan (https://www.youtube.com/watch?v=jSthAV6UwxI). De baby’s begrepen het gebrabbel van de andere kinderen niet omdat ze zelf nog niet echt brabbelden (pas rond zeven maanden beginnen kinderen te brabbelen), maar ze probeerden blijkbaar te communiceren en te antwoorden op de geluiden die ze hoorden. 

 De ontdekking is belangrijk in die mate dat de aantrekkingkracht of voorkeur voor bepaalde geluiden een rol kan spelen in het proces van taalverwerving. Kinderen leren namelijk stapsgewijs hun eerste geluiden te produceren en vervolgens medeklinkers en woorden te vormen door de bewegingen van de mond en de stembanden te oefenen.

Baby’s worden aangetrokken door hoge tonen

We mogen aannemen dat baby’s eerder aangetrokken worden tot hoge tonen en dat dit ze voorbereidt om hun eigen stem waar te nemen. We hebben het intuïtief zelf ook al ondervonden. Wie heeft immers nog nooit geprobeerd om met een baby te communiceren door zijn favoriete onomatopeeën na te doen, zoals «vroem-vroem», «miauw-miauw», enz.

Moeten we dan ook de toonhoogte van onze stem aanpassen en hogere tonen produceren om met onze baby te communiceren? Sommige studies wijzen in die richting en hebben namelijk aangetoond dat baby’s gevoeliger zijn voor de wiegeliedjes die hun moeder zingt dan voor de liedjes die ze op de radio of op tv horen. Daar is ook een verklaring voor. Als we ons tot onze baby richten, is onze stem hoger, maar zit er ook meer ritme in, ze klinkt voller en is emotioneel geladener. En baby’s horen blijkbaar dat verschil! 

Artikel gepubliceerd door op 15/06/2015

Bronnen: Masapollo M. et coll., When infants talk, infants listen: pre-babbling infants prefer listening to speech with infant vocal properties, Developmental Science (2015), pp 1–11. Futura sciences, mars 2015, http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecine-bebes-idees-recues-verites-1098/page/8/. Le petit Larousse des enfants de 0 à 3 ans, Éditions Larousse.

Vindt u het artikel interessant?