• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Het einde van polio?

Het einde van polio?Kinderverlamming is een besmettelijke virale ziekte die verlammingen veroorzaakt die in mindere of meerdere mate verspreid en in mindere of meerdere mate ernstig zijn. Die verlammingen hebben te maken met de vernietiging van motorische neuronen in het ruggenmerg. Vooral jongere kinderen worden erdoor getroffen. Hoewel de ziekte vroeger heel frequent voorkwam, is ze nu dankzij systematische vaccinatie in de westerse landen en in een groot deel van de wereld uitzonderlijk geworden.

Welke zijn de oorzaken?

Het poliovirus, dat tot de enterovirussen behoort. Er bestaan drie types. Het is het virus van het type 1 dat bij verlammingen het vaakst wordt geïsoleerd. Het vernietigt de grijze stof van de motorische neuronen in het ruggenmerg.De besmetting gebeurt van mens tot mens, via orofecale weg (besmet water of voedsel) en vooral in landen waar de hygiëne te wensen overlaat. Het kan ook worden overgedragen via de druppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of niezen. De incubatietijd (de periode tussen de penetratie van het virus in het organisme en het verschijnen van de eerste symptomen) varieert van drie dagen tot dertig dagen.

Praktische tips

De vaccinatie moet om de tien jaar worden herhaald tot aan de volwassen leeftijd.Controleer of het vaccin nog geldt als u naar landen reist waar nog kinderverlamming heerst (Afrika, Midden-Oosten, India, Zuid-Oost-Azië, China, Oost-Europa).Respecteer de elementaire hygiëneregels voor de handen en voor op het toilet, in het bijzonder tijdens verplaatsingen in landen waar de ziekte nog voorkomt.

Artikel gepubliceerd door op 17/06/2003

Bronnen: Grossiord A., Kinderverlamming. In: Médecine de rééducation. A. Grossiord, J.P. Held (eds). Parijs, Flammarion. B. Schaffer, Seytre. Histoire de l'éradication de la poliomyélite. PUF. Calendrier des vaccinations 2003. Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. B.E.H. n°6/2003.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten