Hersencirculatiestoornissen

Gepubliceerd op 27/03/2003 - 00h00
-A +A

Stoornissen in de bloedsomloop of circulatie van de hersenen.

PUB

Inleiding

De restverschijnselen die hierdoor ontstaan, vormen een groot deel van de klinische neurologie. De stoornissen van de bloedvaten in de hersenen zijn na de gezwellen en hartaandoeningen de belangrijkste doodsoorzaken, in aantal toenemend door een verdere toename van de gemiddelde leeftijd van de bevolking.Bij circulatiestoornissen van de hersenen spelen twee processen een belangrijke rol: verhoogde bloeddruk (hypertensie) en degeneratieve veranderingen van de vaatwand (atherosclerose). Bij hypertensie spelen veel eerder atherosclerotische processen, hersenbloedingen en retinabloedingen op dan bij normale bloeddruk.De vele typen circulatiestoornissen vat men meestal samen onder de algemene term cerebrovasculaire accidenten (CVA). Een van de belangrijkste kenmerken van het ouder worden is het optreden van degeneratie, en wel vooral van de wanden van de bloedvaten. Degeneratieve processen van de vaatwand worden onderscheiden in arteriosclerose en atherosclerose.Arteriosclerose (scleros = hard) is een degeneratief proces in de wand van een bloedvat waarbij cholesterol en kalk neergeslagen worden, naast hyaliene en vettige degeneratie. De vaatwand verhardt en het lumen vernauwt.Atherosclerose (atherè = brij) is een soortgelijk proces waarbij atheromen in de binnenkant van de slagaderwand gevormd worden. Het lumen wordt daardoor nauwer en de vaatwand kan ernstig beschadigd worden door verweking van de atheromen.Over het algemeen komt arteriosclerose voornamelijk voor in de kleine arteriën en arteriolen, terwijl atherosclerose vooral voorkomt in de wand van de aorta, hersenvaten en de onderste hoofdtakken van de aorta.Ook atherosclerose van de vaten buiten de schedel die de hersenen verzorgen geeft vaak ernstige cerebrovasculaire stoornissen. Thans is het mogelijk een dergelijke obstructie chirurgisch op te heffen. De vele typen circulatiestoornissen vat men meestal samen onder de algemene term cerebrovasculaire accidenten (CVA).De arteriosclerose van de kleine hersenvaten veroorzaakt een zuurstoftekort van de door het bloedvat verzorgde gebied. De patiënten klagen over hoofdpijn en geheugen- en inprentingsstoornissen. Op den duur ontstaan zeer kleine tot erwtgrote degeneratieve haarden, waardoor de dementieverschijnselen toenemen en ook neurologische uitvalsverschijnselen frequenter worden waargenomen.Bij atherosclerose van de grotere vaten kan door beschadiging van de wand een bloedprop of trombus gevormd worden. Deze groeit aan, waardoor het lumen van het vat nog kleiner wordt. Ten slotte kan het vat geheel afgesloten worden. In een dergelijk geval spreekt men van thrombosis cerebri, met als resultaat encefalomalacie of hersenverweking van het door de arterie verzorgde hersengebied.hen andere situatie ontstaat wanneer de verzwakte vaatwand barst, waardoor een bloeding in de hersenen (apoplexia cerebri of hemorrhagia cerebri) optreedt. Wanneer kleine stukje van een trombus van een slagader elders in het lichaam of van een grote hersenslagader afbreken kan een hersenembolie (embolia cerebri) ontstaan. Verhoogde bloeddruk of hypertensie op zichzelf een aanleiding tot een reeks kenmerkende cerebrale verschijnselen, die soms leiden tot een ziektebeeld dat hypertensie-encefalopathie wordt genoemd.

Stoornissen door hoge bloeddruk

De belangrijkste symptomen van hypertensie of verhoogde bloeddruk in relatie tot de functie van de hersenen zijn:- Hoofdpijn, meestal in het achterhoofd. - Optreden van duizelingen. - Geringe en veelal voorbijgaande uitvalsverschijnselen. De neurologische stoornissen vertonen een wisselend karakter (soms een hemiparese) en hebben een gunstige prognose, daar in het algemeen geen restverschijnselen optreden. - Indien de verschijnselen progressief zijn wordt gesproken van een echte hypertensie-encefalopathie, omdat wordt aangenomen dat anatomische veranderingen in het hersenweefsel opgetreden zijn. Er kunnen dan ernstige symptomen met bewustzijnsstoornissen ontstaan. - Hypertensie is ook een belangrijke oorzaak voor een hersenbloeding

Gepubliceerd op 27/03/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Wat is 'breken van een aneurysma'? Gepubliceerd op 08/02/2011 - 13h31

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader . Meestal gaat het om een uitzetting van de aorta of lichaamsslagader, maar eigenlijk kan een aneurysma zich op eender welke slagader bevinden. Het gevaar met een aneurysma is dat het kan...

Meer artikels