• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  3 mening
 • Getuigenissen (0)

Herhaalde miskramen: er is nog hoop

Artikel gepubliceerd door op 11/07/2011


Herhaalde miskramen: er is nog hoop

Recente en huidige studies buigen zich over het onderwerp van de herhaalde miskramen: voor de ouders die nog hopen, is het nieuws verre van slecht.

Huidige studies buigen zich over het fenomeen van de herhaalde miskramen

Laten we beginnen met een belangrijk gegeven: deze studies werden tot nu toe niet gepubliceerd in wetenschappelijke bladen. Ze werden alleen maar voorgesteld bij gelegenheid van de jaarlijkse ontmoeting van de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). We moeten dus voorzichtig omgaan met de resultaten, die weliswaar verkregen werden door deskundige wetenschappelijke teams, maar die nog niet bekrachtigd werden door de meest veeleisende leescomités. We mogen hun conclusies niettemin beschouwen als goede aanwijzingen van recente ontdekkingen. En die conclusies zijn belangrijk omdat we op dit ogenblik nog over te weinig informatie beschikken over de kansen van ouders die herhaaldelijk geconfronteerd werden met miskramen (vanaf drie miskramen).

 

Bij die ouders is de verleiding om het 'babyproject' op te geven inderdaad vaak aanwezig. Een nieuwe poging ondernemen om opnieuw zwanger te raken, is het risico nemen op een nieuwe mislukking. En elke miskraam is een beetje pijnlijker dan de vorige… Daarom is het enorm belangrijk iets meer te weten te komen over de kansen om een zwangerschap tot een goed einde te brengen!

 

Een eerste studie heeft zich gebogen over het effect van twee vaak voorgeschreven behandelingen in geval van herhaalde en onverklaarde miskramen: een lage dosis aspirine en het antistollingsmiddel heparine. Blijkbaar zijn beide geneesmiddelen in deze context niet echt doeltreffend, aangezien ze de resultaten niet hebben kunnen verbeteren in vergelijking met een placebo. Toch is het nieuws voor de koppels positief, aangezien er bij 86% onder hen binnen de twee jaar na de behandeling opnieuw sprake was van een zwangerschap.

 

Maar een zwangerschap is niet meteen een garantie voor een baby in goede gezondheid en dat weten de koppels die geconfronteerd werden met miskramen maar al te goed. Een Deense studie heeft zich dan maar geconcentreerd op de geboorten en niet op de zwangerschappen. Die resultaten zijn eveneens vrij bemoedigend: 66,7% van de vrouwen die wegens meervoudige miskramen behandeld werden in een gespecialiseerd ziekenhuis, slaagde erin binnen 5 jaar na hun eerste raadpleging een zwangerschap tot een goed einde te brengen. Dat percentage ligt nog hoger als men die vrouwen gedurende een langere periode volgt (71% na 15 jaar).

 

Besluit: een slaagpercentage van 100% is niet haalbaar en de ouders die geconfronteerd worden met miskramen zijn niet aan het einde van hun lijdensweg. Toch mogen we hopen dat de artsen in de komende maanden en jaren beter gewapend zullen zijn om die mensen te helpen en om hen meer informatie te verschaffen.

Bron: www.eshre.eu (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Artikel gepubliceerd door op 11/07/2011

Deze post maakt deel uit van de blog van Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste , Blog van de redactie

Vindt u het artikel interessant?