• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Hemangioom bij zuigelingen: vergunning voor de eerste pediatrische behandeling

Artikel gepubliceerd door op 08/05/2014

Bronnen: Communiqué de presse Pierre Fabre, 5 mai 2014. European Medicines Agency, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/02/news_detail_002030.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1.


Hemangioom bij zuigelingen: vergunning voor de eerste pediatrische behandeling

De Europese Commissie heeft onlangs een vergunning afgeleverd voor de commercialisering van een pediatrisch geneesmiddel voor de behandeling van hemangiomen.

Wat zijn hemangiomen precies?

Hemangiomen zijn kleine lokale vaattumoren die ontstaan door de wildgroei van bloed- of lymfevaten. Naar schatting 4 tot 10 % van alle zuigelingen vertoont vanaf de eerste levensdagen minstens één hemangioom. Meestal op het hoofd of de hals, in sommige gevallen op armen en/of benen.

De meeste hemangiomen verdwijnen uiteindelijk spontaan, al moet de situatie nadien nog wel opgevolgd worden. Bij slechts 12 % van alle hemangiomen bij zuigelingen gaat het om ernstige vormen die gepaard gaan met complicaties. Afhankelijk van de plaats zijn dat: obstructie van de luchtwegen, gezichtsaantasting, misvormingen, pijn, neusbloedingen, oorinfecties enz. Er bestaat echter nog altijd geen doeltreffende behandeling om evolutieve hemangiomen te genezen.

Eerste behandeling van evolutieve hemangiomen bij zuigelingen

Dit pediatrisch geneesmiddel, “Hemangiol®” genoemd, is samengesteld op basis van propranolol en werd speciaal ontwikkeld voor baby’s.   

Voortaan zullen duizenden pasgeborenen kunnen profiteren van deze speciaal voor hen ontworpen behandeling, in een eerste fase alleen in Frankrijk en Duitsland, nadien ook in alle andere Europese buurlanden.

Artikel gepubliceerd door op 08/05/2014

Bronnen: Communiqué de presse Pierre Fabre, 5 mai 2014. European Medicines Agency, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/02/news_detail_002030.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1.

Vindt u het artikel interessant?