• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Heelkundige ingreep: het herstelproces kan nog korter!

Artikel gepubliceerd door op 13/10/2016

Bronnen: Persbericht van HAS, Chirurgies lourdes : opérer autrement pour améliorer et raccourcir la convalescence, 3 octobre 2016, http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2672290/fr/chirurgies-lourdes-operer-autrement-pour-ameliorer-et-raccourcir-la-convalescence.  Heelkundige ingreep: het herstelproces kan nog korter!

Al twintig jaar ongeveer worden in diverse landen experimenten gedaan om het herstel van patiënten die een zware heelkundige ingreep ondergaan hebben te verbeteren en te verkorten.

De drie cruciale stappen van heelkundige ingreep tot (kort) herstel

Vóór de operatie 
De patiënt lichamelijk en psychologisch voorbereiden tijdens een speciaal preoperatief consult: checken of de patiënt goed begrepen heeft wat de verschillende stappen van zijn operatie zijn, anticiperen op de thuisverzorging na het verlaten van het ziekenhuis, de lichamelijke conditie verbeteren (fysieke activiteit, bijsturen van eventuele tekorten, hulp bij het stoppen met drinken of roken, enz.), duur van het nuchter zijn vóór de operatie zo kort mogelijk houden, beperken van angstremmers vóór de operatie.

Tijdens de operatie 
De anesthesie aanpassen, indien mogelijk de minst invasieve chirurgische technieken gebruiken, sondes en drains beperken, uitdroging voorkomen, net zoals hypothermie, misselijkheid, braken, enzovoort.

Na de operatie
De autonomie van de patiënt zo veel mogelijk stimuleren: hem zo snel mogelijk alleen uit bed laten komen en weer eten, bij voorkeur combinaties van pijnstillers zonder morfine toedienen, snel ontslag uit het ziekenhuis en thuisopvang in de best mogelijke omstandigheden van verzorging en follow-up.

Artikel gepubliceerd door op 13/10/2016

Bronnen: Persbericht van HAS, Chirurgies lourdes : opérer autrement pour améliorer et raccourcir la convalescence, 3 octobre 2016, http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2672290/fr/chirurgies-lourdes-operer-autrement-pour-ameliorer-et-raccourcir-la-convalescence.  


Vindt u het artikel interessant?