• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Hasj maakt depressief en schizofreen

Hasj maakt depressief en schizofreenCannabisgebruikers lopen meer risico om depressief en schizofreen te worden. En hoe jonger men ermee begint, des te groter is het risico.

Moet het gebruik van cannabis al dan niet uit het strafwetboek worden gehaald?Het debat is zeker nog niet gesloten, temeer daar er alsmaar meer tegenargumenten zijn. Uit drie studies blijkt namelijk aan dat er een verband bestaat tussen hasjgebruik en psychiatrische stoornissen.

De gezondheid van jongeren in gevaar

De analyses tonen duidelijk aan dat de gezondheid van jongeren die regelmatig roken, gevaar loopt. Af en toe een joint roken veroorzaakt beslist geen ernstige stoornissen, maar vanaf de adolescentie regelmatig hasj roken is zeer gevaarlijk.De eerste studie werd uitgevoerd bij 1.037 jonge Nieuw-Zeelanders die geboren waren tussen 1972 en 1973 en tijdens de adolescentie cannabis zijn beginnen te roken. De auteurs stellen vast dat ze viermaal meer risico lopen op psychiatrische stoornissen op volwassen leeftijd dan niet-rokers. Hoe jonger ze begonnen te roken, hoe groter het risico. Een Australische groep toonde aan dat adolescenten die regelmatig cannabis gebruiken, meer risico lopen op depressie en angst.En een studie uitgevoerd bij 50.000 Zweden meldt dat het risico op schizofrenie op volwassen leeftijd 30% hoger is.De drug heeft dus een niet te verwaarlozen invloed op de geestelijke gezondheid. De risico's van cannabis zijn reëel, zeker als er nog andere psychologische risicofactoren zijn. Omdat er een duidelijke relatie is tussen cannabis en het optreden van psychiatrische stoornissen moet een preventief beleid worden gevoerd.

Adolescenten zouden daarmee rekening moeten houden en zouden minder hasj moeten roken of, beter nog, er volledig mee kappen.

Artikel gepubliceerd door op 10/12/2002

Bronnen: British Medical Journal, vol 325, pp 1195-8; 1199-1201; 1212-3; 1183-4, 22 november 2002

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten