• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Hartziekten: depressie en woedeaanvallen als risicofactoren

Hartziekten: depressie en woedeaanvallen als risicofactorenTwee pas gepubliceerde studies hebben een duidelijk verband gelegd tussen depressie, woedeaanvallen en coronaire ziekten. Belangrijke, maar moeilijk te verklaren gegevens.

Woede, depressie en hartziekten: het verband wordt bevestigd


De wetenschap dat negatieve emoties, zoals depressie, woede, agressiviteit… slecht zijn voor de gezondheid, is sinds onheuglijke tijden aanwezig in de volkswijsheid en was trouwens reeds het onderwerp van een Engelse studie. Tegenwoordig interesseren de specialisten zich voor twee omvangrijke onderzoeken, in maart 2009 gepubliceerd in de krant van het Amerikaanse cardiologiecollege. Eén van beide studies, uitgevoerd bij meer dan 63.000 vrouwen tussen 1992 en 2004, bestudeerde het verband tussen depressies enerzijds en hartziekten anderzijds. De plotse dood te wijten aan hartproblemen zou tweemaal vaker voorkomen bij vrouwen die symptomen vertonen van een ernstige depressie dan bij niet-depressieve vrouwen!
En dan was er nog ander onderzoekswerk, namelijk een metastudie van 44 verschillende onderzoeken die eerder uitgevoerd waren in de Verenigde Staten, Australië, Azië en Europa. Hieruit blijkt dat volwassenen die voortdurend in woede uitbarsten en die geen antecedenten van hartziekten hebben 19% meer risico lopen om een hartziekte te ontwikkelen. En voor diegenen die al hartpatiënt waren, is woede een slechte raadgeefster: het risico op een slechte diagnose stijgt bij hen met 24%.

Verband tussen negatieve emoties en hartziekten: wat kunnen we hieruit besluiten?


Niets is vanzelfsprekend
Het verband is dus bewezen, maar niet echt uitgelegd. Als we ons baseren op de statistieken, kunnen we niet weten of de negatieve emoties de hartstoornissen veroorzaken… of andersom.
Voorzorgsmaatregelen om het hart te beschermen
Wat er ook van zij, het verband is duidelijk genoeg om een aantal voorzorgsmaatregelen te rechtvaardigen. Dus, indien u hartproblemen hebt, denk eraan om een eventuele depressie met uw arts te bespreken. En omgekeerd, indien u zich depressief voelt, of van nature uit opvliegend bent, houd uw hartgezondheid aandachtig in het oog. Jammer genoeg bewijst geen van beide onderzoeken dat de behandeling van een depressie of van opvliegendheid de risico's voor de hartgezondheid vermindert.
Belangrijke bedenking
Het onderzoek dat gewijd was aan depressies toonde zelfs een positief verband tussen het gebruik van antidepressiva en het risico op een plotse dood. Dat verband is nochtans nog zeer vaag en onduidelijk en over de oorzaken ervan is nog niets bekend. Wat dat betreft, moet nog grondig onderzoek verricht worden alvorens tot betrouwbare besluiten te kunnen overgaan.

Artikel gepubliceerd door op 16/03/2009

Bronnen: Journal of the American College of Cardiology, maart 2009; www.webmd.com

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Alles weten over een depressie

 • Een depressie is een psychische stoornis die gerekend wordt tot de stemmingsstoornissen. Deze stoornissen worden ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating