• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Hartstilstand, hartinfarct: meteen denken aan een defibrillator

Hartstilstand, hartinfarct: meteen denken aan een defibrillator

Na een hartstilstand of een hartinfarct zijn de eerste minuten uiterst belangrijk.

De terbeschikkingstelling van defibrillatoren, toestellen die reddende elektrische schokken toedienen, op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn, helpt levens redden. Onze informatie doet dat ook.

Defibrillatoren, de oplossing bij hartstilstanden en -infarcten

In België worden jaarlijks ongeveer 10.000 mensen het slachtoffer van een hartinfarct. Bij de grote meerderheid van deze patiënten leidt het infarct (het afsterven van een deel van de hartspier ten gevolge van de obstructie van een kransslagader) tot fibrillatie.

Fibrillatie komt overeen met een ongecontroleerde samentrekking van de hartspier: deze begint te 'trillen' en is niet meer in staat om haar rol als pomp te vervullen. Dat is wat men een hartstilstand noemt. In dit geval, kan een defibrillator gebruikt worden om een elektrische schok toe te dienen zodat het hart zijn normaal ritme terugvindt.

Wacht niet om een defibrillator te gebruiken...

"Volgens de statistieken, zegt dr. Van de Casseye, algemeen directeur van de Belgische Cardiologische Liga, bedragen de overlevingskansen na 5 à 6 minuten 5 tot 10% als niets ondernomen wordt na een hartstilstand. Als men hartmassage toepast en een defibrillator gebruikt, bedragen de overlevingskansen 50 tot 70%." Jammer genoeg zijn de hulpdiensten zelden ter plaatse binnen deze weliswaar zeer korte tijdsspanne.

Daarom is het belangrijk automatische externe defibrillatoren (AED's) ter beschikking te stellen van de mensen in bedrijven, restaurants, concertzalen of winkelcentra… Almaar meer mensen laten een defibrillator inplanten en er zijn in België intussen al duizenden AED’s (automatische externe defibrillator) verspreid in openbare ruimten. Mensen kunnen nu ook gratis ReaApp downloaden, een app voor Smartphone die aangeeft waar de dichtstbijzijnde defibrillator te vinden is. Maar niet iedereen voelt zich (al) zeker genoeg om het toestel te gebruiken. Zo zegt 47% van de bevolking zich niet in staat te voelen om in te grijpen bij een hartstilstand. Het is wel zo dat in ons land het gebruik van een defibrillator door Jan met de pet, in het geval van een hartstilstand pas toegelaten is sinds 2007, wat het geringe aantal AED's gedeeltelijk verklaart.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 09/09/2015
Origineel artikel geschreven door op 07/09/2009

Bronnen: www.cardiologischeliga.be

Vindt u het artikel interessant?