• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  3 mening
 • Commentaren (0)

Hartinfarct: vrouwen moeten zich beter verzorgen

Hartinfarct: vrouwen moeten zich beter verzorgen

Vrouwen lopen bij een myocard- of hartinfarct op verschillende niveaus van de behandeling vertraging op. Tijdens hun herstel worden ze ook minder vaak doorverwezen voor hartrevalidatie of zien ze soms uit eigen beweging af van revalidatie. Deze sekseverschillen in de behandeling van infarcten moet de wereld uit, maar vrouwen moeten zelf ook beter luisteren naar hun hart. 

Hartinfarct: elke minuut telt, ook voor vrouwen!

Een hart- of myocardinfarct is een medisch noodgeval. Als er binnen drie uur na het infarct wordt ingegrepen, kan het hart nog volledig herstellen. Maar bij vrouwen loopt de aanpak mank: in elke fase van de behandeling komt de hulp trager op gang. Het begint al met de onderzoeken voor de diagnose: tussen de klachten en de diagnose via een elektrocardiogram (ECG) op de spoeddienst  zou er maar een tijdsspanne van hooguit tien minuten mogen liggen. Bij vrouwen lukt dat maar in 29% van de gevallen, bij mannen is dat 38%. Uit een Canadese studie blijkt dat mannen gemiddeld binnen 15 minuten een ECG ondergaan, bij vrouwen ligt het gemiddelde op 21 minuten (1).

Het tweede punt waar vrouwen vertraging oplopen: volgens de aanbevelingen mag er maximaal maar 30 minuten verstrijken tussen de pijn die het infarct veroorzaakt en het begin van de coronariografie, dat is het onderzoek dat de aders in beeld brengt die de bloedtoevoer naar het hart verzorgen (de kransslagaders) en dat de plaats opspoort waar de bloedstroom stremt. In nog altijd dezelfde studie bedraagt die tijdsspanne gemiddeld 28 minuten voor mannen en 36 minuten voor vrouwen.

De derde achterstand die vrouwen oplopen, ligt in de tijdsspanne tussen het begin van de pijn en de coronaire dilatatie (de angioplastiek of vaatoperatie die ervoor moet zorgen dat het hart weer zuurstof krijgt). Het streefdoel van cardiologen is hiervoor 90 minuten. In de reeds aangehaalde studie bedraagt die tijdsspanne gemiddeld 93 minuten voor mannen en 106 minuten voor vrouwen.

Interventiecardioloog dr. Aurélie Veugeois: «Op alle niveaus halen vrouwen - nog minder dan mannen - de streeftermijn van de aanbevelingen. Gewoon door het feit dat je een vrouw bent, wacht men bijna 10 minuten langer om je te verzorgen - ook als de diagnose van hartinfarct gesteld is!»

Minder invasieve technieken bij vrouwen die een hartinfarct krijgen

 

Het referentieonderzoek voor de diagnose - de coronariografie - gebeurt bij vrouwen niet alleen later, bij sommige vormen van infarct (het zogenaamde NSTEMI of myocardinfarct zonder ST-segmentstijging) gebeurt het ook minder vaak: in 48% van de gevallen bij mannen tegenover 66% bij vrouwen. Dat komt enerzijds omdat er bij patiënten die geen pijn in de borst 59 % minder kans is dat er een primaire angioplastiek wordt toegepast - en die atypische fenomenen komen meer voor bij vrouwen – en anderzijds omdat bij vrouwen met dezelfde risicofactoren als mannen het risico toch vaak lager wordt ingeschat.

Artikel gepubliceerd door op 22/12/2015

Bronnen: (1) Pilote L et al., Canadian Medical Association Journal, 2014 ; (2) Observatoire CASSANDRE « Causes, Analyse de la Sous-évaluation des Syndromes coronaires Aigus et des Disparités en France chez les femmes » (juli et september 2011) ; (3) BEH N° 5 | 4 Février 2014

Dr Aurélie Veugeois, Interventiecardioloog, Institut Mutualiste Montsouris.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Hartonderzoek

 • Het stellen van een diagnose is voor de arts vaak als het oplossen van een raadsel. Voor beide problemen zijn bepaalde ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating