• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  3 mening
 • Commentaren (0)

Goed reageren op hyperventilatie en paniekaanvallen

Goed reageren op hyperventilatie en paniekaanvallenTe diep en te snel ademhalen veroorzaakt hyperventilatie. Deze abnormale en oppervlakkige ademhaling leidt tot talrijke stoornissen, zoals paniekaanvallen. Het doel? Opnieuw leren ademhalen!

Wat is hyperventilatie?


Hyperventilatie is een abnormale en onaangepaste manier van ademhalen, die de behoeften van ons lichaam overschrijdt. Het inademen gebeurt te snel in het bovenste deel van de borstkas en er doen zich ritme- en volumeschommelingen voor. Eigenlijk is deze manier van ademhalen te snel en te oppervlakkig, wat nadelig is voor het ademhalingsritme. In geval van hyperventilatie, ademt men te veel en vooral te snel. Deze ademhaling gaat gepaard met veelvuldig zuchten of met de behoefte om af en toe eens dieper in te ademen.

Het probleem is dat deze ademhaling zorgt voor schommelingen in de zuurstoftoevoer van het bloed, wat schadelijk is voor de cellenactiviteit, in het bijzonder voor de zenuwcellen, die zeer kwetsbaar zijn. Daardoor worden talrijke functies in het lichaam verstoord, onder andere de hersenfuncties. Hyperventilatie ligt zo aan de basis van verschillende stoornissen en symptomen die vreemd kunnen lijken: een licht gevoel van duizeligheid, het gevoel dat de keel dichtgeknepen is, een opgezwollen buik, pijn in de borststreek, een gevoel van onwezenlijkheid, angst, depressie, spier- en gewrichtspijn en ook paniekaanvallen.

Opnieuw leren ademhalen


Wie hyperventileert, moet anders leren ademhalen. Men moet dieper ademhalen, met uitademingen die langer duren dan de inademingen. Hieronder volgt een eenvoudige oefening die u kan helpen om beter te ademen.

Adem in door de neus en tel tot 2 of 3. Adem langzaam en geleidelijk in. Vermijd grote hoeveelheden lucht in te ademen en houd de adem niet in.
Adem zachtjes uit door de kaak te ontspannen en tel tot 4, 5 of 6.

Oefen deze trage, diepe en regelmatige manier van ademhalen gedurende meerdere weken in, met als doel de duur van uw inademingen en vooral van uw uitademingen geleidelijk te verlengen. Na een tijdje, zullen uw uitademingen gemakkelijk langer duren. U zult dan tot 7, 8 of zelfs 9 kunnen tellen. U zult ook zeer snel de indruk hebben dat u in staat bent om uw ademhaling beter onder controle te houden.

Artikel gepubliceerd door op 17/03/2009

Bronnen: Dr. Jean-Loup Dervaux, "Et si c'était de l'hyperventilation?" (En als het hyperventilatie was?), uitg. Leduc; Shirley Trickett, "En finir avec les crises d'angoisse" (Een einde maken aan angstaanvallen), uitg. Leduc.

Vindt u het artikel interessant?