• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Goed nieuws voor de prostaat!

Goed nieuws voor de prostaat! Finasteride kan in 25 % van de gevallen prostaatkanker voorkomen. In combinatie met een andere farmaceutische specialiteit, een alfablokker, vermindert diezelfde finasteride daadwerkelijk het risico dat het prostaatadenoom voortwoekert en dat de symptomen verergeren.

De resultaten van twee studies over prostaataandoeningen zijn een flinke opsteker, zowel voor de behandeling van prostaatadenoom als voor de preventie van prostaatkanker.

Aan de eerste studie namen meer dan 18.000 vrijwillige gezonde patiënten deel boven de 55 jaar. Bij het begin van de studie waren het rectale toucher en het PSA-gehalte bij alle proefpersonen normaal. Vervolgens werden ze opgesplitst in twee groepen: de eerste groep kreeg een placebo, de tweede groep kreeg gedurende vijf jaar 5 mg finasteride per dag (finasteride is een 5-alfa-reductase-inhibitor die zijn doeltreffendheid heeft bewezen bij de vermindering van de symptomen van prostaatadenoom). Uit de analyse blijkt dat finasteride het risico op prostaatkanker met 25 % vermindert. Wel stellen de auteurs meer ernstige, vergevorderde kankers vast, die echter in 98 % van de gevallen goed gelokaliseerd en dus behandelbaar zijn. Finasteride blijkt hier dus specifiek niet-vergevorderde kankers te voorkomen.

De tweede studie heeft betrekking op prostaatadenoom. We herinneren eraan dat het hier niet om een kankeraandoening gaat, maar om een natuurlijke, leeftijdsgebonden vergroting van het prostaatvolume die op termijn urineerproblemen kan veroorzaken. Deze prostaathypertrofie treft ongeveer twee op de drie mannen boven de zestig (50 % van de 60-plussers en 90 % van de 80-plussers). Tot nog toe werd deze aandoening behandeld met monotherapie (één enkel geneesmiddel). Een nieuwe studie bevestigt echter dat een combinatie van twee farmaceutische specialiteiten voordelen biedt: meer bepaald een 5-alfa-reductase-inhibitor (finasteride) en een alfablokker. Meer dan 3.000 patiënten met prostaatadenoom namen deel aan het experiment. Sommigen kregen de combinatietherapie, anderen alleen finasteride of alleen de alfablokker. Vier en een half jaar later bleek bitherapie het doeltreffendst, niet alleen om de prostaathypertrofie af te remmen, maar ook om de verergering van de symptomen te voorkomen.

Het is de eerste keer dat het gunstige effect van die combinatie wordt aangetoond. Voordien waren al zeer gelijkaardige studies verricht, maar die leverden telkens negatieve resultaten op, wat ongetwijfeld samenhing met de te korte duur van de experimenten (maximum één jaar). Conclusie: bitherapie, vooral dan met finasteride, is alleen doeltreffend als het om een langetermijnbehandeling gaat.Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !Site van de Belgische Federatie tegen Kanker

Artikel gepubliceerd door op 30/03/2004

Bronnen: New Engl. J. Med., 349 : 213-222, 2004, Pcpt-studie ; New Engl. J. Med., 349 : 2387-2398, 2004, Mtops-studie.

Vindt u het artikel interessant?