Gezond eten ‘s winters is belangrijk

 ‘s Winters hebben we nog al eens de neiging om anders te gaan eten en slechte gewoonten aan te nemen die hun weerslag hebben op ons gewicht en de goede werking van ons lichaam schaden.

Hoe kunnen we ‘s winters gezond eten? Welke levensmiddelen moeten we op ons menu zetten? Waarom en hoe beginnen we eraan? 

sante