• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Geweld: een probleem voor de volksgezondheid in alle landen

Geweld: een probleem voor de volksgezondheid in alle landenWereldwijd overlijden jaarlijks 1,6 miljoen mensen aan de gevolgen van geweldpleging... De WGO heeft net het eerste wereldrapport over geweld en gezondheid gepubliceerd.

Geweld: een belangrijk probleem voor de volksgezondheid

In dit rapport wordt geweld voor het eerst beschreven als een probleem voor de volksgezondheid. Ook blijkt dat geweld geniepig is, buiten het gezichtsveld wordt gepleegd en slechts zeer zelden wordt gemeld.De morbiditeit en de mortaliteit ten gevolge van geweld zijn één van de grootste problemen voor de volksgezondheid van vandaag, en de gegevens van het rapport van de WGO spreken voor zich. Zo is geweld één van de belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 15 tot 44 jaar: 14% van de sterfte bij mannen en 7% van de sterfte bij vrouwen.Dagelijks worden gemiddeld 1.424 personen vermoord, dus ongeveer één per minuut! Ongeveer om de 40 seconden pleegt iemand zelfmoord en in gewapende conflicten vallen er 35 doden per uur! De conflicten van de 20ste eeuw hebben rechtstreeks of onrechtstreeks geleid tot de dood van 191 miljoen personen, van wie meer dan de helft burgers. Studies hebben aangetoond dat de uitgaven voor gezondheidszorg ten gevolge van geweld in sommige landen 5% van het BNP (bruto nationaal product) uitmaken. Daarnaast ondergaan nog miljoenen personen traumata die hen confronteren met lichamelijke, seksuele en geestelijke gezondheidsproblemen.

Oorlog is niet de enige oorzaak

Dit rapport onderstreept ook dat collectieve vormen van geweld, zoals oorlogen, niet de enige zijn. In het rapport wordt ook ingegaan op andere geniepige vormen van geweld die zelden worden gerapporteerd: geweld van jongeren, tussen partners, seksueel geweld, agressie gericht tegen zichzelf (of automutilatie), zelfmoord, mishandeling van kinderen en bejaarden, enz.Vrouwen lopen vaak het hoogste risico in hun intieme sfeer (thuis, de plaatsen die ze goed kennen)! Bijna de helft van de vrouwen die worden vermoord, wordt vermoord door hun man, partner of ex-partner...Mishandeling van bejaarden is één van de meest verborgen aspecten van geweld, en dat fenomeen zou nog kunnen verergeren gezien de snelle vergrijzing van de bevolking in talrijke landen. Zelfmoord is nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld, met name in de leeftijdsgroep van 15-44 jaar: de vierde belangrijkste doodsoorzaak en de zesde oorzaak van invaliditeit en morbiditeit.

De deskundigen stellen dat de situatie uitzichtloos is, en om één van de deskundigen te citeren: "Geweld is niet onvermijdelijk en maakt geen integraal deel uit van het menszijn. De gegevens die ons uit de hele wereld bereiken, wijzen erop dat geweld kan worden voorkomen door maatregelen die gericht zijn op het individu, het gezin en de gemeenschap."

Artikel gepubliceerd door op 12/11/2002

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Wat is dwangmatig gedrag?

 • De term dwangmatig of compulsief gedrag wordt tegenwoordig heel veel gebruikt. Maar wat betekent het precies? ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating