• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Geslachtskeuze: gevaarlijke ontsporingen

Geslachtskeuze: gevaarlijke ontsporingenWe willen de alarmbel niet luiden, maar de mogelijkheid het geslacht van het kind te kiezen, zou toch kunnen leiden tot 'instrumentalisatie' van het kind. Een Belgische 'primeur'...

Het is zover... Het Fertiliteitscentrum van het Universitair Ziekenhuis Gent (RUG) biedt zijn patiënten de mogelijkheid het geslacht van hun kind te kiezen. De techniek is bekend en is eigenlijk niet zo moeilijk. Wel is er een morele terughoudendheid. Genetici weigerden (althans openlijk) daarop in te gaan op vraag van de patiënten.De prijs is niet van de poes: 6.300 tot 12.000 Euro. Ondanks het financiële aspect bestaan er in Gent regels.

Zeer duur!

De kandidate moet reeds één of meer kinderen hebben, ze mag niet ouder zijn dan 40 jaar en het moet de bedoeling zijn te komen tot een beter gezinsevenwicht. Het bedrag van de eerste factuur (6.300 Euro) moet snel worden betaald. Het sperma wordt opgevangen, ingevroren en dan naar de Verenigde Staten gestuurd voor analyse. Het Amerikaanse laboratorium scheidt de spermatozoa die het Y-chromosoom dragen (die een jongen zullen verwekken) van de spermatozoa die het X-chromosoom dragen (die een meisje zullen verwekken). Dan wordt het sperma terug naar België gestuurd om de toekomstige moeder kunstmatig te bevruchten.

De kans op succes is vrij hoog: 91% voor meisjes en 75% voor jongens.
Voor 6.000 Euro meer kan een in vitro fertilisatie worden uitgevoerd. Men kan dan meerdere embryo's maken waarop pre-implantatiediagnostiek wordt uitgevoerd.

Bijna 100%

Op slechts één enkele cel van het embryo (in de praktijk nemen de onderzoekers er twee af) kunnen genetici niet alleen het geslacht van de toekomstige baby bepalen, maar ook nagaan of er bepaalde genetische afwijkingen zijn. De zekerheid bedraagt bijna 100%, maar dit betekent nog niet dat – zelfs een geslaagde – implantatie zal worden gevolgd door de geboorte van een kind.Er is alsmaar meer vraag, niet alleen vanuit België, maar van overal uit Europa. In tegenstelling tot andere landen is de Belgische wetgeving niet zo streng. Toch heeft het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een negatief advies uitgebracht. Tot dusver hadden de 8 centra voor humane genetica die morele grens niet overschreden. Maar dat is nu dus wel gebeurd. En waarom morgen geen blauwe ogen en kastanjebruin haar op bestelling?

Artikel gepubliceerd door op 17/09/2002

Bronnen: Raadgevend Comité voor Bio-ethiek The observer: 8/09/2002

Vindt u het artikel interessant?