• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Genetica: niets staat 100 % vast!

Artikel gepubliceerd door op 10/08/2016


Genetica: niets staat 100 % vast!

We leven in een tijdperk waarin de invloed van genetica op onze gezondheid een bijzonder hot item is, zowel bij wetenschappers als bij het grote publiek. Toch blijkt uit een zeer grootschalige studie dat we wel degelijk de instrumenten in handen hebben om onze gezondheid in positieve zin te beïnvloeden…

Onze genen spelen een rol, maar geen eersterangsrol…

Een Britse studie bij meer dan 500.000 proefpersonen en hun naaste familie - ook adoptiegezinnen - heeft aangetoond dat we het belang van genetica wellicht overschatten. De onderzoekers bestudeerden daarbij een twaalftal frequente aandoeningen, onder meer arteriële hypertensie (hoge bloeddruk) en hartziekten, maar ook sommige kankers en neurologische aandoeningen.

Resultaat: wanneer naaste bloedverwanten dezelfde ziekte krijgen, gaat het wellicht veeleer om gemeenschappelijke leefgewoonten dan om genetische factoren.

 

We kunnen ons “lot” wel degelijk beïnvloeden

Verder ontdekten de onderzoekers ook dat de levenskeuzes die koppels maken, een grotere rol spelen dan hun genen of hun leefgewoonten als kind. Stel dat er veel hartziekten voorkomen in uw familie, dan komt dat wellicht meer omdat alle leden er hetzelfde voedingspatroon en dezelfde levensstijl op nahouden. U bent dus niet a priori genetisch veroordeeld om op uw beurt hartpatiënt te worden!

 

Toch spelen ook genetische factoren mee

Uiteraard willen onderzoekers ons niet de boodschap geven dat ziekten nooit genetische oorzaken hebben. Sommige zijn namelijk 100 % genetisch bepaald. Bij veel andere aandoeningen blijft de levensstijl echter bepalend, ook al bevorderen sommige genen het ontstaan ervan.

Artikel gepubliceerd door op 10/08/2016

Deze post maakt deel uit van de blog van Frank Fol - De Groentekok, Blog diëtetiek

Vindt u het artikel interessant?