• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Geneesmiddelen: wat te doen bij vergiftiging?

Geneesmiddelen: wat te doen bij vergiftiging?

Kinderen die per ongeluk geneesmiddelen inslikken, een vergissing in de hoeveelheid van een geneesmiddel of het bewust innemen van geneesmiddelen bij een poging tot zelfdoding, intoxicaties met geneesmiddelen komen vaak voor.

In elk geval van intoxicatie moet men meteen een arts raadplegen. Daarnaast moet men ook weten hoe te reageren.

Geneesmiddelenintoxicatie: de tijd tussen de vergiftiging en de hulpverlening is cruciaal

De gevolgen van een geneesmiddelenintoxicatie hangt af van een aantal factoren: de aard van het geneesmiddel, de hoeveelheid, de tijd die verloopt tussen de inname en de interventie, maar ook de leeftijd van de persoon, zijn gezondheidstoestand en de eventuele consumptie van alcohol.

Alcohol accentueert de werking van geneesmiddelen die al dan niet per ongeluk worden ingenomen.

Hoe reageren bij geneesmiddelenintoxicaties?

 • Als het slachtoffer bewusteloosis of in coma: de persoon op zijn zijde laten liggen om het risico op verstikking te vermijden. Het slachtoffer moet op de linkerzij liggen met het hoofd naar achter om het ademhalen te vergemakkelijken. Verwijder alles wat de ademhaling kan belemmeren: riem, das, tandprothese, enz.
 • In geval van ademhalingstilstandpast u mond-op-mond ademhaling toe en ook hartmassage.
 • Is dat niet het geval, dan laat u het slachtoffer zitten of liggen op de zij en houdt u hem of haar constant in de gaten.
 • Probeer uit te zoeken om welke geneesmiddelenhet gaat en verzamel alle sporen van de geneesmiddelen: verpakkingen, blisters, ...
 • Bel het Antigifcentrum op 070.245.245 of de 112. Al naargelang de ernst van het geval zal een team uitgezonden worden. Het Antigifcentrum kan advies geven in functie van het geneesmiddel.
 • Geef het slachtoffer niets te drinken, geen water en geen melk. Melk is rijk aan vetstoffen en bevordert de passage van bepaalde geneesmiddelen in het organisme. Dat zorgt voor een versnelling van de intoxicatie.
 • Laat het slachtoffer niét braken.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 12/02/2013
Origineel artikel geschreven door op 03/06/2008

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Opgelet voor de vijf meest voorkomende ongevallen in huis

Vindt u het artikel interessant?
 
Cerveau, Nerf, Mémoire, Psychisme, Sommeil Oeil, Bouche, Dent, Nez, Gorge, Oreille, Cheveux Coeur, Sein, Poumon, Circulation sanguine Estomac, Intestin, Foie Sexe, Rein, Système urinaire Os, Articulation, Muscle Peau, Ongle Gids Ziekten en aandoeningen Ziekten en aandoeningen
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden