• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Getuigenissen (0)

Geneesmiddelen tegen acne: zijn ze echt gevaarlijk?

Geneesmiddelen tegen acne: zijn ze echt gevaarlijk?

Geneesmiddelen tegen acne zijn opnieuw actueel. In Frankrijk heeft een jongere zelfmoord gepleegd nadat hij met dergelijke geneesmiddelen behandeld was. Nu heeft zijn vader beslist drie laboratoria voor de rechtbank te dagen. Wat moeten we eigenlijk weten over die geneesmiddelen tegen acne?

Leiden geneesmiddelen tegen acne tot een verhoogd risico op zelfmoord?

Over deze vraag bestaan al jaren meningsverschillen. Men vermoedt immers allang dat geneesmiddelen tegen acne het risico op depressie en zelfmoord zouden kunnen verhogen. Toch hebben de uitgevoerde studies geen duidelijk verband kunnen aantonen tussen die geneesmiddelen en het zelfmoordrisico bij de behandelde personen (1). Er is wel bewezen dat ernstige vormen van acne ook konden leiden tot belangrijke psychologische problemen en zelfmoordgedachten. Het is bijgevolg uiterst moeilijk vast te stellen of het verhoogde risico op zelfmoord het gevolg is van de ernstige acne of van de behandeling ervan.

Een feit is dat professionals uit de gezondheidssector, in het bijzonder de dermatologen, op de hoogte zijn van dit mogelijke risico en de geneesmiddelen tegen acne met de grootste omzichtigheid voorschrijven. De psychologische toestand van de jongeren wordt vooraf zorgvuldig ingeschat en daarna regelmatig opgevolgd. En uiteraard zijn deze geneesmiddelen niet aangewezen in geval van gediagnosticeerde psychologische stoornissen.

 

Geneesmiddelen tegen acne: kijk uit voor het teratogene effect!

De omzichtigheid bij het voorschrijven van deze geneesmiddelen gaat nog veel verder, aangezien ze kunnen leiden tot een teratogeen effect, dat in dit geval wel degelijk bewezen is. Dit betekent dat het ongeboren kind van een vrouw die een van deze geneesmiddelen tegen acne tijdens haar zwangerschap neemt, 20% risico loopt op ernstige hart- of hersenmisvormingen!

Het is duidelijk dat de uitreikingsvoorwaarden van deze geneesmiddelen bijzonder streng zijn: de arts moet een toelating aanvragen om het geneesmiddel voor te schrijven, de patiënte moet een geïnformeerde toestemming ondertekenen in verband met de risico's op bijwerkingen en ze moet bovendien een negatieve zwangerschapstest kunnen voorleggen, eerst bij het begin van de behandeling en vervolgens om de maand.

Artikel gepubliceerd door op 14/02/2011

Bronnen: Le Point, 28 januari 2011 ; La Croix, 30 januari 2011 ; (1) British Medical Journal, november 2010.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Acne bij volwassenen: de strijd tegen de puistjes

 • Acne met zijn gevolg van zwarte puntjes, microcysten en andere puistjes, komt niet alleen voor bij jongeren. Soms ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating