• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Geluidsoverlast en leerproblemen

Geluidsoverlast en leerproblemen Dat geluidsoverlast een invloed heeft op de gezondheid en de levenskwaliteit, werd uitvoerig aangetoond. Tenminste, als het over volwassenen gaat. Maar hoe zit het met kinderen? Bij kinderen kan geluidsoverlast voor leerstoornissen zorgen, zo blijkt.

Uit een Europese studie blijkt dat leerlingen van scholen die in de buurt van een grote luchthaven liggen meer leerproblemen hebben dan leerlingen uit andere scholen. Het gaat meer bepaald om moeilijkheden bij het begrijpen van geschreven taal.

Voor het onderzoek werden meer dan 2600 kinderen onderzocht -van negen tot tien jaar oud- die schoollopen in de buurt van een internationale luchthaven. Ze legden cognitieve tests af en beantwoordden een vragenlijst die peilde naar de algemene gezondheidstoestand. Daarnaast werd ook de geluidsoverlast in de scholen gemeten. De auteurs van de studie moesten vaststellen dat er een omgekeerd verband is tussen de intensiteit van het lawaai en de prestaties van de leerlingen. Zo zorgt de geluidsoverlast voor leerstoornissen bij het lezen. In de ergste gevallen kunnen de kinderen wel lezen, maar begrijpen ze niet wat ze lezen. Diezelfde leerlingen wijzen op de geluidsoverlast en hoe die hen stoort.

De verklaring

Vermoedelijk beschermen kinderen zichzelf tegen geluidsoverlast door mentale afscherming en isolatie. Zo slagen ze er in om het lawaai van de vliegtuigen buiten te negeren, maar zo sluiten ze zich ook af van het geluid binnenin het klaslokaal. De kinderen zouden minder geconcentreerd zijn in de klas en minder aandacht besteden aan de stem van de leraar of lerares.

Om hoorbaar en verstaanbaar te zijn, moet de stem van de leerkracht 10 dB luider zijn dan het achtergrondlawaai. In sommige scholen volstaat het lawaai van de ventilatoren of dat van de leerlingen zelf om de woorden van de lesgever te neutraliseren. Dat geldt vooral voor kinderen die achteraan in de klas zitten. In scholen in lawaaierige buurten zoals die vlakbij een luchthaven, is de regel van 10 dB ontoepasbaar, tenzij er werk gemaakt wordt van specifieke isolatie.

Artikel gepubliceerd door op 06/09/2005

Bronnen: The Lancet, pp 1942-1949, 4 juni 1005.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten