• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Geld of geen geld, dat is het probleem niet!

Geld of geen geld, dat is het probleem niet!Kent u nog het liedje van Roger Withacker 'If I were a rich man'? Dromen we daar allemaal niet van? Waarschijnlijk niet, want het gedrag ten aanzien van geld blijkt sterk te verschillen van de persoon tot persoon.

In onze maatschappij is het weliswaar beter meer geld te hebben dan niet genoeg. Maar u kent het oude gezegde “Geld maakt niet gelukkig”.Sommigen zijn krekels, anderen zijn mieren. De enen werken steeds meer, de anderen spelen met het geluk. De enen hebben steeds schrik te weinig te hebben, de anderen voelen zich reeds de koning te rijk met iets van niets. En het verschil tussen beide is niet het kapitaal dat ze hebben of de wedde die ze krijgen. Het verschil vloeit enkel voort uit de relatie die men heeft met geld, en die relatie zegt wat over de persoon zelf en zijn psychisch functioneren.

We hebben vaak een ambivalente relatie met geld

We hebben inderdaad vaak een ambivalente relatie met geld, en onze troebele relatie met onze portemonnee getuigt vaak van andere psychologische beslommeringen. Schrik om te weinig geld te hebben kan bijv. verband houden met een gevoel van onveiligheid, en geld is dan niet alleen synoniem met economische zekerheid, maar ook affectieve veiligheid. Sommigen geven geld als een teken van liefde, als ze het niet met woorden kunnen zeggen. Dat is wat er zich soms afspeelt tussen ouders en kinderen. Het “wisselgeld”, geld als blijk van liefde, is soms ook een middel om de band te behouden. Een ander voorbeeld, sinds de ineenstorting van de beurzen, horen we tijdens een medische raadpleging niet zelden dat mensen die hun geld op de beurs geplaatst hebben, angstig zijn. Ze hebben niet alleen de indruk geld te hebben verloren of een slechte belegging te hebben gedaan, het is alsof iets van henzelf, van hun macht in rook is opgegaan.

Geld heeft vele betekenissen

Voor veel mensen staat geld gelijk met macht en kracht. Dat biedt hun de mogelijkheid op professioneel of affectief vlak macht uit te oefenen op anderen. Anderen zien geld eerder als een middel om zich te beschermen tegen het gevoel van eindigheid. Geld opzijzetten, sparen voor zijn pensioen of “later”, zijn manieren om te weigeren oud te worden, om de dood te bezweren. Voor anderen brengt geld plezier. Geld hebben, het kunnen uitgeven, geeft een gevoel van bevrediging. En in deze consumptiemaatschappij zet alles ons ertoe aan continu plezier te zoeken in geld, maar onze wensen worden nooit volledig bevredigd omdat we zoveel zouden willen kopen. En dat zal het verlangen naar “steeds meer” nog aanwakkeren.

Artikel gepubliceerd door op 17/12/2002

Vindt u het artikel interessant?