• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Geestesstoornissen: 1 kind op 8

Geestesstoornissen: 1 kind op 8Volgens nieuwe gegevens van het INSERM* lijdt 1 kind op 8 op één of ander ogenblik van zijn ontwikkeling aan geestesstoornissen: hyperactiviteit, angststoornissen, anorexie, depressie of, erger nog, autisme, schizofrenie enzovoort. Die aandoeningen worden doorgaans te laat gediagnosticeerd.

De ouders, leerkrachten, opvoeders en artsen moeten betere informatie krijgen opdat kinderen met geestesstoornissen beter zouden kunnen worden behandeld.

Laattijdige diagnose

Een voorbeeld: 1 tot 2% van de kinderen zou lijden aan hyperactiviteit (ADHD). Die diagnose wordt meestal gesteld rond de leeftijd van 7 jaar, dus als het kind reeds lang problemen heeft op school ten gevolge van agitatie en onvoldoende concentratie. Nochtans kan de diagnose worden gesteld rond de leeftijd van 3 tot 4 jaar. Op die leeftijd geeft de behandeling goede resultaten, maar onbehandeld zou het probleem op volwassen leeftijd kunnen evolueren.Hetzelfde geldt voor autisme, een ernstige stoornis van de communicatie en de sociale interacties. De ouders merken de eerste symptomen zeer snel op, tijdens de eerste twee levensjaren, maar doorgaans wordt de diagnose veel later gesteld door performante tests. Nochtans kan men met een intensief educatief programma vóór de leeftijd van 4 jaar de taal en de cognitieve ontwikkeling duidelijk verbeteren.

Autisme: alarmerende tekenen

Deficiënties die weliswaar niet specifiek zijn voor autisme, maar er toch aan moeten doen denken, zijn:

 • niet babbelen op de leeftijd van 12 maanden;
 • niet aanwijzen of tot ziens wuiven met de hand op de leeftijd van 12 maanden;
 • geen woordjes op de leeftijd van 16 maanden;
 • geen spontane combinatie van twee woorden op de leeftijd van 24 maanden;
 • verlies van taalvaardigheid of sociale vaardigheden ongeacht de leeftijd.

Artikel gepubliceerd door op 17/03/2003

Bronnen: Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l'enfant et l'adolescent, expertise collective de l'INSERM, persdossier van 6 februari 2003.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten