• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  6 mening
 • Commentaren (0)

Geen behandeling met anti-vitamine K zonder controle!

Geen behandeling met anti-vitamine K zonder controle!

Vaak wordt een anti-vitamine K behandeling voorgeschreven om bloedklontertjes te vermijden.

De behandeling is doeltreffend, maar ze vereist wel een strikte, regelmatige medische controle om het reële risico op verwikkelingen te vermijden.

Waarom anti-vitamine K?

Anti-vitamine K geneesmiddelen zijn anticoagulantia.

Ze maken het bloed meer vloeibaar en verhinderen zo dat bloedklontertjes ontstaan in een ader of een slagader van een risicopersoon. Er zijn heel wat mensen die tot de categorie van 'risicopersonen' behoren. Bijna 1% van de bevolking volgt een antistollingsbehandeling met anti-vitamine K.

Twee derde van die personen volgen de behandeling wegens een voorkamerfibrillatie (een stoornis van het hartritme die vaak voorkomt bij oudere mensen) en een derde wegens een longembolie, flebitis -of aderontsteking- (diepe veneuze trombose) of ter preventie van flebitis bij langdurige immobilisatie.

Al die personen hebben een verhoogd risico op bloedklontertjes. Als zo'n klontertje zich verplaatst kan het een bloedvat verstoppen en verhinderen dat het bloed doorkan.

Dat kan op zijn beurt tot een cerebrovasculair accident leiden als een slagader in de hersenen verstopt geraakt of een longembolie als het om een bloedvat in de longen gaat.

De dosis aanpassen om verwikkelingen te vermijden

De doeltreffendheid van de antistollingsbehandeling is een feit. Maar de dosis moet wel aangepast zijn aan de patiënt om complicaties te vermijden.

Teveel anti-vitamine K gaat gepaard met een risico op bloedingen en niet genoeg kan leiden tot een trombose. Het risico op verwikkelingen is reëel zolang de dosis anti-vitamine K niet adequaat is.

Maar er zijn heel wat factoren die de werking van een anti-vitamine K behandeling beïnvloeden: activiteiten, ziekten, geneesmiddelen, voeding, enz.

Het is dan ook noodzakelijk om de doeltreffendheid van de anti-vitamine K regelmatig te laten controleren en ook naargelang de omstandigheden.

 

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 05/03/2013
Origineel artikel geschreven door op 15/07/2008

Bronnen: Persdossier Procter & Gamble Pharmaceuticals, juni 2008.

Vindt u het artikel interessant?