• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Fluor: goed voor de tanden, slecht voor de beenderen?

Fluor: goed voor de tanden, slecht voor de beenderen?Ondertussen is algemeen bekend dat federale minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet een campagne voert tegen fluor… Maar zijn deze maatregelen ook doeltreffend?

Van kindsbeen af werd ons ingeprent dat fluor bescherming biedt tegen tandcariës. Talrijke internationale studies hebben aangetoond dat fluor een barrière opwerpt tegen de aanvallen van bacteriën die cariës veroorzaken.

Leve fluor!

Zo kwam men op de idee fluor te integreren in onze voedselketen: van water tot zout, van tandpasta tot kauwgom. Maar te veel fluor is schadelijk voor het beendergestel. Toch werd fluor ook toegediend aan patiënten met osteoporose… Fluor stimuleert het beendergestel. Het bevordert de botvorming, maar als men calcium vervangt door fluor, vermindert de stevigheid en de soepelheid van de beenderen. Gevolg: de beenderen worden brozer, breken gemakkelijker en zijn minder stevig. Daarom vertonen personen die veel fluor gebruiken, vaak fracturen. Maar dit gebeurt enkel bij langdurige inname van zeer grote hoeveelheden door gezonde personen of bij inname gedurende een kortere periode door personen met bestaande botafwijkingen.

Meer cariës?

Ook hier geldt dus: overdaad schaadt, maar is dit een reden om af te zien van een preventie die haar doeltreffendheid bewezen heeft? Wellicht niet!

 • Waarschijnlijk is het verbod om fluor te gebruiken als voedingssupplement, een goede zaak. Thans heeft men de neiging te veel fluor toe te voegen aan allerlei voedingsmiddelen.
 • De reglementering van de verkoop van fluor in pilvorm kan doeltreffend zijn, maar zou bijkomende kosten veroorzaken voor zowel de patiënt als het RIZIV.
 • Ten slotte zou het verbod om fluor toe te voegen aan tandpasta bijna een misdaad zijn. Gelukkig is daar voorlopig geen sprake van.
Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Fluor heeft de incidentie van tandcariës met 40 tot 50% verminderd bij de huidige generaties, maar hoe is het gesteld met de toekomstige generaties? De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt tandcariës als een stoornis te wijten aan de voeding. Welnu, de huidige voedingsmiddelen bevatten alsmaar meer suikers. Dit is een factor die het optreden van cariës sterk in de hand werkt.
Als suiker zou worden onderworpen aan de huidige controles op voedingssupplementen, zou het zeker uit de markt worden genomen. Men heeft tot dusver nog steeds geen maatregelen genomen tegen suiker…

Artikel gepubliceerd door op 06/08/2002

Bronnen: Persmededeling van Minister Magda Aelvoet, juli 2002 Internationaal rapport over de gezondheid van 1997: Samenvatting http://www.who.int/whr/2001/archives/1997/exsum97f.htm

Vindt u het artikel interessant?