• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  8 mening
 • Commentaren (0)

Fit ouder worden? Veel bewegen!

Fit ouder worden? Veel bewegen!

Ouder worden is een complex proces dat het resultaat is van een hele reeks variabele factoren, zoals genetische factoren, leefstijl, chronische ziekten, enz. Deze elementen hebben een onderlinge wisselwerking en beïnvloeden de manier waarop we ouder worden. Wie regelmatig lichamelijke beweging heeft met oefeningen die gericht zijn op het ondersteunen van de cardiovasculaire functie, wordt beloond met een hele waslijst van gunstige effecten. Het helpt in ieder geval om gezond oud te worden.

De gunstige invloed van lichaamsbeweging is indrukwekkend!

60-plussers die regelmatig een voldoende intensieve lichamelijke activiteit beoefenen zijn op de volgende punten beter dan mensen die een zittend leven leiden:

 • de bloeddruk (zowel systolisch als diastolisch) is lager;
 • de longcapaciteit, die beschermt tegen luchtwegeninfecties, blijft behouden;
 • de VO2 max (de maximum hoeveelheid zuurstof) kan behouden blijven, of zelfs stijgen. De VO2 max is een goede index voor de fitness van het hartlongsysteem. Een van de hoofdkenmerken van het ouder wordenis de daling van de VO2 max met 10 % per tien jaar vanaf de leeftijd van 25 jaar.
 • het lipoïdisch evenwicht verandert gunstig, met een stijging van het HDL-cholesterolgehalte en een daling van het totale cholesterolgehalte, de triglyceriden en de LDL;
 • de bloedsuikerspiegel (nuchter) daalt, en de gevoeligheid voor insuline is beter, waardoor ze minder snel diabetes van het type 2 of NIAD (niet-insulineafhankelijke diabetes) krijgen
 • minder neiging tot angstgevoelens en depressie;
 • het immuunsysteem is sterker;
 • er is minder botontkalking (preventie van osteoporose).

Enkele praktische tips: beweeg regelmatig

Het beoefenen van een lichamelijke activiteit is pas efficiënt als dat het hele leven lang gebeurt. Mensen die op een hoog niveau aan sport doen en op hun dertigste plots volledig stoppen zullen rond hun zestigste of later een risico op bloedvaatziekten hebben dat even hoog is als dat bij iemand van dezelfde leeftijd die nooit aan sport heeft gedaan.
iemand die pas op latere leeftijd - rond 30/40 jaar - met een lichamelijke activiteit begint en die regelmatig beoefent tot zijn zestigste en later, loopt minder risico op vasculaire aandoeningen. Drie keer sporten per week lijkt het ideale ritme te zijn.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 17/06/2016
Origineel artikel geschreven door op 11/09/2007

Bronnen: Katzel et al., Effects of weight loss vs aerobic exercise training on risk factors for coronary disease in healthy, obese, middleaged and older men. JAMA 1995, 274: 1915-1920. M. Bonnefoy, Bénéfices de l'activité physique chez le sujet âgé, La Revue de Gériatrie, 2000, 25 (5): 311-315.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Alles weten over dementie

 • In algemene termen kan dementie het beste worden omschreven als een ziekte waarin het gehele geestelijk functioneren ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating