Fibromyalgie: een afwijking van de bloedstroom in de hersenen?

Fibromyalgie: een afwijking van de bloedstroom in de hersenen?Ongeveer 2 tot 4% van de bevolking heeft last van fibromyalgie of spierreuma. Over de oorzaken van de aandoening tast men nog altijd in het duister. Uit een recente studie blijkt nu dat de ziekte te maken heeft met afwijkingen van de bloedstroom in de hersenen.

Fibromyalgie ("fibro" = pezen, "myo"= spieren, "algie" =pijn) is een syndroom dat bij ongeveer 2 tot 4% de Belgen voorkomt. Fibromyalgie is sinds 1992 erkend door de WGO, maar heeft lange tijd voor heel wat controverse gezorgd. Het werd eerst als een psychiatrische ziekte beschouwd, maar wordt vandaag ondergebracht in het gebied van de reumatologie, al gebeurt de behandeling het beste op interdisciplinaire basis.

Een atypische ziekte

Fibromyalgie treft ongeveer 4 keer meer vrouwen dan mannen, vooral in de leeftijdsgroep van 40 tot 60 jaar, en komt voornamelijk tot uiting in chronische spierpijn en zware vermoeidheid als gevolg van een te weinig herstellende slaap. Vaak is de patiënt ook depressief of angstig. Het atypische karakter van de ziekte bemoeilijkt de diagnose en veroorzaakt bij de patiënten ook vaak grote schuldgevoelens. Bovendien bestaat er voor fibromyalgie geen specifieke therapie. Maar de depressie, de slaapstoornissen en de pijn kunnen aanzienlijk verbeterd worden door een behandeling met geneesmiddelen (antidepressiva, pijnstillers…) Ook sporten en veel bewegen zouden de pijn in sterke mate kunnen verzachten.

Een afwijking van de bloedstroom?

Een recente studie heeft aangetoond dat fibromyalgie te maken heeft met afwijkingen in de bloedsomloop in de hersenen. Via scans met een SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) werd de activiteit van de hersenen onderzocht bij een twintigtal vrouwen die last hadden van fibromyalgie. De onderzoekers konden de gegevens koppelen aan de klachten van pijn, depressie, angst en hinder van de patiënten. De studie heeft aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de graad van de afwijkingen vastgesteld in de SPECT en de symptomen. De onderzoekers hebben over het geheel genomen een toename van de bloedstroom vastgesteld in de hersenzones die instaan voor pijn en een daling van de bloedstroom in de zones die de emotionele reacties op deze pijn sturen. De studie zou kunnen verklaren waarom patiënten met fibromyalgie minder goed pijn kunnen verdragen. Maar ze is voor mensen met deze aandoening vooral een opsteker omdat ze aantoont dat de ziekte " echt " is, iets wat vaak in twijfel getrokken wordt. Zijn deze mensen die altijd pijn hebben en moe zijn, niet iets te veel met zichzelf begaan? Het antwoord is vandaag klaar en duidelijk neen. De vastgestelde afwijkingen verschillen van het proces dat men vaststelt bij depressie en angst (afwijkingen in de neurotransmitters). Fibromyalgie is dus een op zich bestaand syndroom.

Artikel gepubliceerd door op 02/12/2008

Bronnen: Guedj, E. Journal of Nuclear Medicine, 2008; vol 49: pp 1798-1803.

Vindt u het artikel interessant?