Fibromyalgie: de behandeling moet globaal zijn

Fibromyalgie: de behandeling moet globaal zijn Fibromyalgie zou beschouwd kunnen worden als een perceptiestoornis van pijn. Dit syndroom heeft een negatieve invloed op de levenskwaliteit van de patiënt en maakt een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. De therapeutische opvoeding van patiënten met fribromyalgie is net zo belangrijk als farmacologische en niet-farmacologische behandelingen zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie.

Fibromyalie: erkend sinds de jaren 80

Fibromyalgie is een pijnlijk syndroom dat sinds een twintigtal jaren erkend is.
Het syndroom wordt gezien als een pijn-perceptiestoornis waarbij de pijndrempel verlaagd is en de aanpassing aan pijn verstoord is. Maar het syndroom gaat ook gepaard met heel wat andere lichamelijke en emotionele symptomen:
vermoeidheid, angst, slaapstoornissen, neerslachtigheid, depressie, enz.
Dat alles maakt dat de levenskwaliteit van de patiënten behoorlijk aangetast wordt.
Ongeveer 2 à 4% van de bevolking kampt met het syndroom.

Een syndroom dat een globale aanpak vereist

Op het laatste Europese congres voor reumatologie werd de nadruk gelegd op de noodzaak van een meer globale aanpak van fibromyalgie en dat op multidisciplinaire wijze.

Ook al blijven een aantal aspecten van de ziekte onopgehelderd, de patiënten lijden wel degelijk en dat zowel lichamelijk, psychisch als sociaal.

Een eerste, belangrijke stap is het uitgebreid informeren van de patiënt over zijn ziekte.
De patiënt en zijn naasten moeten weten wat fibromyalgie is. Die stap is noodzakelijk om de klinische tekens van de ziekte te doen afnemen en zo ook het aantal consultaties en ziekenhuisopnames en ook om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren.
Educatieve programma's op basis van cognitieve en gedragsprincipes zorgen ervoor dat patiënten strategieën kunnen ontwikkelen om elke dag te leren leven met de pijn.

Artikel gepubliceerd door op 30/01/2007

Bronnen: Annual European Congress of Rheumatology (Aular), Amsterdam 2006.

Vindt u het artikel interessant?