• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Euthanasie: als het leven onleefbaar wordt

Euthanasie: als het leven onleefbaar wordt

De euthanasiewet, die op 23 september 2003 van kracht werd, is het resultaat van een open debat over het recht op waardig sterven dat sinds jaren in ons land wordt gevoerd.

Wat is euthanasie?

"Onder euthanasie moet verstaan worden: opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander op verzoek van de betrokkene."

Met die formulering geeft de wetgever duidelijk aan dat het om een vrijwillige dood gaat die bewust gewild is door de persoon die er uitdrukkelijk om verzoekt. Dit verzoek is uiteraard niet onomkeerbaar: de patiënt kan van mening veranderen. Er kan evenmin sprake van zijn om het leven van een patiënt te beëindigen zonder diens toestemming.

Euthanasie is een zaak van de patiënt en de arts, zonder inmenging van familie of naasten. Ze moet uitgevoerd worden door een arts, die daarbij een aantal welomschreven zorgvuldigheidscriteria moet naleven. De wet voorziet in twee situaties: die waarin de patiënt bij bewustzijn is en die waarin hij niet bij bewustzijn is.

Euthanasie bij een meerderjarige patiënt, bij bewustzijn

Er mag euthanasietoegepast worden als:

 • de persoon handelingsbekwaam en bewust is, en dus wilsbekwaam;
 • het verzoek vrijwillig en beredeneerd is en herhaaldelijk en schriftelijk wordt geformuleerd;
 • er sprake is van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden als gevolg van een ernstige en ongeneeslijke aandoening;
 • de arts verschillende keren een gesprek heeft gehad met zijn patiënt over diens gezondheidstoestand, levensverwachting, beslissing om te sterven, ... ;
 • de arts een andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd;
 • de arts de vraag van zijn patiënt heeft besproken met het verzorgingsteam en zijn naasten, als de patiënt daarom verzoekt.

Is de patiënt niet terminaal, dan komen daar twee voorwaarden bij:

 • de arts moet een tweede arts raadplegen die psychiater is of gespecialiseerd in de aandoening in kwestie;
 • tussen het schriftelijke verzoek van de patiënt en de euthanasiehandeling moet er minstens 1 maand bedenktijd verlopen.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 03/06/2014
Origineel artikel geschreven door op 13/04/2004

Bronnen: 'La loi dépénalisant l'euthanasie' ('De euthanasiewet'), brochure uitgegeven door de Nationale Unie van Socialistische Mutualiteiten, http://mutsoc.be.

Vindt u het artikel interessant?