Essentiële tremor: een zeer misleidende aandoening

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 30/05/2017 - 10h34
-A +A

Essentiële tremor is de neurologische aandoening die het vaakst voorkomt en die ongeveer 1 persoon op 200 treft. De aandoening is eigenlijk weinig bekend en degenen die erdoor getroffen zijn, lijden vaak onder de meestal niet begrijpende blik van andere mensen. Wij leren u wat essentiële tremor inhoudt.

PUB

Veel trillen en beven

Essentiële tremor is een erfelijke aandoening die van de ouders op de kinderen overgaat. Meestal begint het met het trillen van de handen, maar soms ook van de benen, het hoofd en zelfs de stem. Essentiële tremor wordt erger naarmate men ouder wordt en treedt soms pas op op gevorderde leeftijd. Toch klopt de benaming 'ouderdomsbeven' niet, omdat de aandoening ook op jongere leeftijd kan optreden.
Hoewel essentiële tremor niet levensbedreigend is, toch kan de aandoening leiden tot een ernstige handicap: de fijne motoriek, zoals schrijven bijvoorbeeld, wordt moeilijk, in sommige gevallen zelfs onmogelijk. De sociale hinder mag ook niet onderschat worden: wanneer mensen iemand zien die hevig beeft, gaan zij dikwijls uit van verkeerde veronderstellingen… Uit deze moeilijkheid om de blik van anderen te trotseren, ontstaat een vicieuze cirkel: de zenuwachtigheid die het gevolg is van de angst om gezien te worden, doet het beven verergeren, wat dan weer de angst vermeerdert, enz.
 

Wat essentiële tremor niet is!

Essentiële tremor is geen ziekte van Parkinson. Dat sommigen het verschil niet kennen, is begrijpelijk, vermits de ziekte van Parkinson eveneens gepaard gaat met trillingen. In het geval van essentiële tremor, ontstaan de trillingen bij het uitvoeren van een handeling: indien geen beroep gedaan wordt op de spieren, dan trillen ze niet. Wanneer de handen bijvoorbeeld op tafel liggen, dan blijven ze onbeweeglijk. Bij de ziekte van Parkinson, doet zich het omgekeerde voor: de trillingen komen voor in rust en vallen weg tijdens een handeling. Essentiële tremor heeft ook niets te maken met alcoholisme of toxicomanie: wanneer u iemand ziet die beeft, ga dan niet meteen denken dat die persoon het slachtoffer is van een of andere verslaving!
 

Initialement publié par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 18/03/2008 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 30/05/2017 - 10h34

APTES (Association des personnes concernées par le tremblement essentiel, Franse vereniging van mensen die lijden aan essentiële tremor)

Bekijk dit artikel
PUB
Lees ook
Misschien is het wel de ziekte van Parkinson? Gepubliceerd op 18/07/2017 - 14h20

Beven is lang niet het enige symptoom dat eigen is aan de ziekte van Parkinson . En het is er ook niet systematisch bij. Ongeveer een derde van de mensen met de ziekte van Parkinson beeft namelijk niet. Een overzicht van de symptomen van de ziekte va...

Meer artikels