• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Escherichia coli O157H7: een angstaanjagende bacterie...

Escherichia coli O157H7: een angstaanjagende bacterie...Een recent geval van voedselvergiftiging in een verzorgingsinstelling in Ieper legt eens te meer de nadruk op de noodzaak van een correcte hygiëne in de keuken. Sommige bacteriën, zoals de coli O157H7 die voedselvergiftiging veroorzaakt, kunnen een heuse bedreiging zijn voor de gezondheid.

Op 8 augustus jl. liepen vijf personen die in een verzorgingsinstelling in Ieper verblijven hemorragische colitis op. De aandoening was zo erg dat vier van hen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Zij staan nog altijd onder medisch toezicht.

Een goede indicator voor de hygiëne

De onderzoeksresultaten toonden aan dat het om een voedseltoxi-infectie te wijten aan de coli O 157H7 gaat. Die bacterie komt onder meer voor in rauw of niet goed gebakken vlees, maar ook in oppervlaktewater of uitwerpselen van dieren.
Rauw fruit en rauwe groenten kunnen ook besmet geraken op het veld, via de grond of slecht gecomposteerde mest, water, manipulatiefouten en wilde dieren.
De bacterie kan ook van de ene persoon doorgegeven worden aan de andere. Dat kan onder meer het geval zijn bij ongewassen handen.

Een gevaarlijke microbe

Bacteriën van het Coli-type veroorzaken meestal diarree, maar ze kunnen makkelijk behandeld worden. Dat geldt niet voor de O157H7 bacterie.
De symptomen kunnen op een paar uur tijd optreden tot tien dagen na de besmetting met de bacterie. Ze gaan gepaard met felle buikkrampen en in sommige gevallen met bloederige diarree (hemorragische colitis).
De meeste patiënten herstellen na zeven à tien dagen, maar tot 15% van de slachtoffers kunnen kampen met een hemolytisch en uremie-syndroom, een ongewone nier- en bloedaandoening die dodelijk kan zijn of voor aanzienlijke restletsels kan zorgen, vooral bij gevoelige personen (ouderen, kleine kinderen, enz.). Kortom, dit soort infecties moet altijd serieus genomen worden.

Artikel gepubliceerd door op 09/09/2009

Bronnen: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Vindt u het artikel interessant?
 
Gezonde voeding en slank
Cerveau, Nerf, Mémoire, Psychisme, Sommeil Oeil, Bouche, Dent, Nez, Gorge, Oreille, Cheveux Coeur, Sein, Poumon, Circulation sanguine Estomac, Intestin, Foie Sexe, Rein, Système urinaire Os, Articulation, Muscle Peau, Ongle Gids Ziekten en aandoeningen Ziekten en aandoeningen
Medische encyclopedie