Ereutofobie, angst om te blozen

Gepubliceerd door Julie Luong, gezondheidsjournaliste op 08/02/2010 - 00h00
-A +A

PUB

Ereutofobie en het sociale leven


Bij sommige mensen blijft deze fobie - die tot de sociale fobieën gerekend wordt - jammer genoeg voortbestaan. Soms ook verschijnt ze zelfs pas op volwassen leeftijd, en dat na een episode van blozen die als traumatisch werd ervaren. Dat zou het geval zijn bij 2 tot 3% van de 15- tot 40-jarigen. Ereutofobie kan helaas een zware invloed hebben op het sociale leven. Sommige mensen sluiten zich uit angst om te blozen af. Ze mijden situaties waarin ze tot blozen zouden kunnen worden gebracht, zoals bijvoorbeeld werkvergaderingen waar ze het woord moeten nemen.

Ereutofobie overwinnen


Mensen met ereutofobie zijn vaak ook heel schuchter. Door zich stukje bij beetje bloot te stellen aan risicovolle situaties, kunnen ze het blozen vaak onder controle krijgen en overwinnen. Ze kunnen het dan anders gaan waarnemen, zoals het echt is: een natuurlijke manifestatie, die trouwens door veel mensen als charmant wordt ervaren! Hoofdzaak is dat ze zich niet meer op dat fenomeen gaan focussen, dat ze zich bijvoorbeeld concentreren op wat de spreker zegt in plaats van op hun eigen gevoelens. In gevallen waar het probleem niet opgelost geraakt, leveren de gedragstherapieën tegenwoordig de beste resultaten op. Ook relaxatietechnieken kunnen helpen om beter om te gaan met ereutofobie, want de aandoening gaat soms gepaard met een algemeen gevoel van stress en van angst. In heel extreme gevallen kan ook operatief worden ingegrepen. Dan voert men een sympathectomie (verwijdering van de sympathische zenuw) uit. Maar ideaal is natuurlijk nog altijd om het probleem aan de wortel aan te pakken en op te lossen.

Gepubliceerd door Julie Luong, gezondheidsjournaliste op 08/02/2010 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB