Epilepsie: misvattingen de wereld uithelpen

Epilepsie: misvattingen de wereld uithelpen

Over epilepsie hebben altijd al allerlei vooroordelen en misvattingen bestaan. Epilepsiepatiënten lijden onder die discriminatie. Vandaar dat het belangrijk is om de waarheid over deze ziekte in ere te herstellen.

 • Epilepsie is geen besmettelijke ziekte. U kunt ze dus niet oplopen door contact met een epilepticus.
 • Zelfs tijdens een epilepsieaanval kan een patiënt onmogelijk zijn tong inslikken.
 • Probeer nooit om een patiënt met een aanval te helpen. U kunt de aanval niet beëindigen, maar moet ze gewoon ongehinderd haar loop laten gaan.
 • Plaats ook nooit een voorwerp tussen de kaakbeenderen. Dat dreigt zijn tanden stuk te breken, zijn tandvlees te beschadigen of zelfs zijn kaakbeen te breken. Als eerstehulpmaatregel moet u de persoon voorzichtig op zijn zij draaien en een kussen of kledingstuk onder zijn hoofd leggen, zodat hij zich niet verwondt.
 • De mogelijkheid van een aanval mag u niet al te zeer beangstigen. De aanvallen verlopen gewoonlijk volgens een typisch patroon, en de patiënt reageert telkens min of meer op dezelfde manier. Zijn gedrag kan vreemd lijken, maar hij vormt zelden een gevaar voor de anderen.
 • Epilepsie komt niet alleen voor bij kinderen. Zo komt de ziekte evenveel voor boven de 65 als bij kinderen onder de 10 jaar. Het enige verschil is dat bij senioren de aanvallen vaak het gevolg zijn van andere gezondheidsproblemen, zoals een cerebrovasculair accident of een hartstoornis.
 • Epileptici zijn niet minder intelligent dan gemiddeld. Door hun aanvallen zijn sommigen niet in staat om te werken, maar anderen hebben een perfect normale productiviteit en hebben een succesvolle carrière en een veeleisende job. Ze bekleden functies op alle niveaus, zowel in de zakenwereld en de kunstwereld als bij de overheid of als zelfstandige. Vaak weten we dat niet, want vandaag houden heel wat patiënten hun ziekte nog altijd verborgen, uit schrik voor de reacties van anderen.
 • Epilepsie tast de fysieke mogelijkheden niet aan. Toch kunnen de zwaarst getroffen patiënten beperkt zijn in hun lichamelijke activiteiten.
 • Vandaag kan epilepsie in heel wat gevallen met succes behandeld worden. Helaas is de behandeling niet altijd doeltreffend. Vandaar de hoop die gesteld wordt in wetenschappelijk onderzoek, om nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Belgische Liga tegen Epilepsie, Albertlaan 135, 1190 Brussel, tel. 02/345 99 07, http://www.epilepsieliga.be/.

Artikel gepubliceerd door op 11/11/2003

Bronnen: Epilepsie Canada : www.epilepsy.ca ; Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie : www.fondation-epilepsie.fr ; Bureau français de l'épilepsie : www.bfe.asso.fr/sommaire.htm ; Ligue française contre l'épilepsie : http://lfce.epilepsies.free.fr ; ARPEIJE : www.arpeije.org.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Leven met epilepsie

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Wat is epilepsie?

 • Epilepsie (vallende ziekte) is een reeks stoornissen van uiteenlopende aard, die gemeen hebben dat zij in aanvallen ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating