• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Getuigenissen (0)

Epilepsie bij een kind: panikeren is niet nodig!

Epilepsie bij een kind: panikeren is niet nodig!

Epilepsie (vallende ziekte) uit zich vaak door herhaalde aanvallen te wijten aan een afwijking in de elektrische activiteit van de hersenschors. Deze aandoening treft ongeveer 0,5% van de bevolking.

Bij kinderen zijn de meest frequente vormen van epilepsie de vormen die verdwijnen wanneer de kinderen ouder worden...

Epilepsie komt veel voor bij kinderen

Epilepsieaanvallen kunnen zich op elke leeftijd voor het eerst voordoen.

Bij volwassenen, zal de aandoening meestal uitbreken ten gevolge van een cerebrovasculair accident (CVA), een schedeltrauma, een tumor of een neurodegeneratieve ziekte, hoewel het ook mogelijk is dat er geen aanwijsbare oorzaak voor gevonden wordt.

Bij kinderen, is de oorzaak van epilepsie meestal onbekend. "Het is een ziekte die niet aan één, maar aan meerdere oorzaken te wijten is. Daarbij horen zeker hersenmisvormingen ontstaan tijdens de zwangerschap, legt dr. Patrick Van Bogaert uit. In andere gevallen, speelt een genetische oorzaak wellicht een belangrijke rol."

Globaal gezien, zou 65% van de epilepsiegevallen een genetische oorzaak hebben, ook al blijft de precieze oorzaak onbekend. "Het gaat hier niet om één gen, maar om specifieke genencombinaties."

 

Gevolgen van epilepsie voor de ontwikkeling

Omdat ze zich voordoen terwijl de hersenen nog niet helemaal ontwikkeld zijn, kunnen epilepsieaanvallen bij een kind soms zwaardere gevolgen hebben dan bij een volwassene.

"De aanvallen kunnen een invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Theoretisch is het zo dat hoe jonger het kind is, hoe groter de risico's zijn. Toch moet men niet panikeren: sommige vormen van epilepsie blijven onschuldig, ook bij een baby", verduidelijkt dr. Van Bogaert.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 16/02/2016
Origineel artikel geschreven door op 28/04/2009

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Leven met epilepsie

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten