Enkele levensregels voor diabetici

Enkele levensregels voor diabetici

Almaar meer mensen worden getroffen door diabetes van het type 2. De behandeling ervan is erg belangrijk om de vaak ernstige complicaties te voorkomen.

Ze begint met enkele regels rond hygiëne en voeding.

Onze huidige manier van leven - en meer bepaald de combinatie van een zittend leven en een onevenwichtige voeding (te vet, te veel suiker, te calorierijk) - is niet de enige reden waarom almaar meer mensen diabetes krijgen. Ook de veroudering van de bevolking speelt een belangrijke rol, al maakt diabetes nu ook bij jongeren opgang.

Wanneer heeft iemand diabetes?

De diagnose van diabetes van het type 2 gebeurt door het meten van de bloedsuikerspiegel, in nuchtere toestand en aan de hand van een eenvoudig bloedstaal. Bij diabetes is de bloedsuikerspiegel hoger dan 1,26g/l. Vroegtijdige opsporing is van cruciaal belang: hoe vroeger de aandoening wordt opgespoord, hoe doeltreffender de behandelingen zullen zijn.

De behandeling van diabetes

Diabetes van het type 2 is het gevolg van een onvoldoende aanmaak van insuline en vooral van een ongevoeligheid voor insuline. Dat hormoon regelt de hoeveelheid suiker die in ons bloed in omloop is (glucose). Er ontwikkelt zich zo geleidelijk aan een verhoogde bloedsuikerspiegel (hyperglykemie). De ziekte evolueert progressief en vergt almaar agressievere behandelingen omdat diabetes tot heel wat vasculaire complicaties leidt (arteriopathieën, infarct, beroerte).
Er bestaan zeer doeltreffende geneesmiddelen om de verhoogde bloedsuikerspiegel bij te sturen, maar de behandeling begint altijd met het beoefenen van een lichamelijke activiteit en een vermageringsdieet. Bij een verlies van 5% lichaamsgewicht daalt het risico op diabetes namelijk al met de helft. Daarnaast moeten zeker ook de bijkomende risicofactoren worden behandeld - hypertensie, verhoogde cholesterol - en moet rokers hulp worden aangeboden om te stoppen met roken.
Tot slot is het ook belangrijk om voorzorgen te nemen rond levenshygiëne en voeding.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 23/09/2015
Origineel artikel geschreven door op 04/11/2008

Bronnen: Laboratoire Takeda, Le Quotidien du médecin, juni 2008.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Diabetes type 2 en u

Vindt u het artikel interessant?