• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

En als een hormonale substitutietherapie van de menopauze de ziekte van Alzheimer zou voorkomen?

En als een hormonale substitutietherapie van de menopauze de ziekte van Alzheimer zou voorkomen?Een hormonale substitutietherapie van de menopauze (HST) zou een preventieve rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Het zou echter wel enkele jaren duren vooraleer de hormoontherapie begint te werken.

Vooreerst de bevestiging

Deze analyse werd uitgevoerd bij 1.357 mannen en 1.889 vrouwen van gemiddeld 74,5 jaar. Aan de deelnemers werd systematisch gevraagd welke geneesmiddelen ze vroeger hadden genomen en welke ze nu nog nemen. Na een follow-up van 3 jaar hebben 2,6% van de mannen en 4,7% van de vrouwen een ziekte van Alzheimer ontwikkeld, wat bevestigt dat de ziekte vaker voorkomt bij vrouwen. Vrouwen lopen tweemaal meer kans dan mannen van dezelfde leeftijd.

Vervolgens in het voordeel van de vrouwen

De auteurs stelden vast dat de HST op lange termijn de kans op de ziekte van Alzheimer vermindert. Dat effect wordt echter enkel gezien bij vrouwen die de behandeling op lange termijn hebben gevolgd, met name meer dan 10 jaar. Als vrouwen gedurende meer dan 10 opeenvolgende jaren een HST nemen, daalt hun risico op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer tot hetzelfde niveau als bij mannen. Het risico daalt ook als de behandeling minder dan 10 jaar lang wordt genomen, maar dan in mindere mate. Met andere woorden, hoe korter de behandeling, des te geringer het nuttig effect.

Nog niet zo lang geleden is er in de media veel te doen geweest over twee studies die aantonen dat HST de kans op borstkanker en cardiovasculaire accidenten verhoogt. De onderhavige preliminaire gunstige resultaten van de hormonale behandeling van de menopauze zouden de risico-batenverhouding weer wat beter in evenwicht kunnen brengen.

Artikel gepubliceerd door op 26/11/2002

Bronnen: Zandi, P.P., Hormone Replacement Therapy and Incidence of Alzheimer Disease in Older Women. JAMA, 288 (17): 2123-2129; 2170-2172, 6 november 2002.

Vindt u het artikel interessant?