• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

EMDR verzacht psychisch leed

EMDR verzacht psychisch leedElke type trauma, van de meest hevige tot degene die bijna onopgemerkt voorbijgaan, kan aan de basis liggen van posttraumatische psychische klachten. EMDR is een psychotherapeutische methode die gebruik maakt van sensorische stimulering om dit type van psychisch leed te verzachten. Ze wordt vandaag meer en meer gebruikt en haar doeltreffendheid wordt ook algemeen erkend.

EMDR of informatieverwerking door zintuiglijke stimulering

EMDR is een letterwoord en betekent "Eye Movement Desensitization and Reprocessing", of in het Nederlands: desensibilisatie en verwerking door oogbewegingen.
Het gaat om een behandeling van psychische klachten waarvan de werkzaamheid in wetenschappelijke kringen intussen wereldwijd erkend wordt. Onder meer de Franse psychiater David Servan Schreiber heeft deze therapievorm met zijn boek "Uw brein als medicijn. Zelf stress, angst en depressie overwinnen." (Uitg. Lifetime) een grotere bekendheid verschaft.
EMDR is concreet bedoeld voor mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en die achteraf last kregen van een stressstoornis, een depressie, fobieën en andere psychische klachten. Dit type van reacties komt in ongeveer 30% van de gevallen voor.

Wat verstaat men onder een traumatische gebeurtenis?

Het kan gaan om ronduit traumatische ervaringen zoals fysiek of psychisch geweld (seksueel misbruik, ongeval, overlijden, zware ziekte, brand, natuurcatastrofe, aanslag...). Maar het kan ook om trauma's gaan die onopgemerkt voorbijgaan: moeilijke jeugd, scheiding, miskraam, abortus, problemen op de werkvloer, ontslag, enz.

Het grootste deel van de lichamelijke gevolgen kunnen met aangepaste medicatie genezen worden.
Psychisch leed daarentegen wordt vaak verwaarloosd en is moeilijker te behandelen. EMDR vult de bestaande leemte. Tal van overheidsinstellingen, instituten en bedrijven hebben dat begrepen en bieden deze therapie aan aan bepaalde doelgroepen die met geweld te maken hebben gekregen.
Maar ook privépersonen kunnen er net zo goed mee te maken hebben door bepaalde gebeurtenissen in hun dagelijkse leven (overlijden, pesten, ontslag, ongeval...), net zoals ook bepaalde beroepen: brandweer, politieagenten, bankbedienden, sociale werkers, conducteurs van openbare vervoersmaatschappijen, onthaalpersoneel bij grote publieke evenementen...

Artikel gepubliceerd door op 19/06/2007

Bronnen: Sensibiliseringsbericht van het 8ste EMDR European Conference, 2007.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten