• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Eigenwaarde : een beetje, veel, zeer veel of helemaal geen ?

Eigenwaarde : een beetje, veel, zeer veel of helemaal geen ?Eigenwaarde is een psychologische term die niet gemakkelijk te omschrijven is. In de praktijk betekent eigenwaarde tevreden zijn met zichzelf, zeker van zichzelf, zelfzeker, trots op zichzelf...

Amelie doet heel erg haar best op haar werk. Ze wil haar directe oversten steeds tevredenstellen, maar is voortdurend bang dat ze haar werk niet goed doet. Albert kan geen beslissingen nemen zonder zijn vrouw om haar mening te vragen. Filip, een schilder die in zijn omgeving en in het schildersmilieu sterk wordt gewaardeerd, is nooit tevreden over zijn werk en vindt steeds dat het beter kan. Deze drie personen hebben elk, zij het in wisselende mate, een gebrek aan “eigenwaarde” ; ze hebben geen zelfvertrouwen, ze zijn niet zeker van zichzelf of nooit tevreden over zichzelf.

Eigenwaarde : een subtiel evenwicht tussen verschillende elementen

In de spreektaal hebben we zeer veel termen voor ‘eigenwaarde'. Alle termen wijzen op verschillende aspecten die helpen dit concept te definiëren als “zelfvertrouwen hebben”, “tevreden zijn over zichzelf”, “zeker zijn van zichzelf”, “zichzelf graag zien”, “eigenliefde”, “geloven in zichzelf”, enz.Al deze termen tonen ook aan dat “eigenwaarde” niet berust op één enkele eigenschap ; het is het resultaat van een subtiel psychologisch evenwicht dat bestaat uit meerdere factoren. De psychiaters Christophe André en Francois Lelord* hebben de drie belangrijkste factoren geïdentificeerd : eigenliefde, zelfvertrouwen, zelfkennis.

Eigenliefde

Volgens beide psychiaters is eigenliefde de belangrijkste pijler van de eigenwaarde en deze liefde is per definitie onvoorwaardelijk. Het is niet steeds gemakkelijk zich iets voor te stellen bij onvoorwaardelijke liefde zonder zelfbeperking. Voor wie kinderen heeft, is dit de grote liefde die men voelt voor zijn kind, ondanks alle moeilijkheden die men soms moet overwinnen. Met andere woorden, zoals de auteurs preciseren, eigenwaarde is zichzelf graag zien “ondanks zijn fouten en beperkingen, ondanks zijn mislukkingen en minpunten”.Deze eigenliefde beschermt ons niet tegen tegenspoed, behoedt ons niet voor mislukkingen, maar helpt ons ons te herpakken en niet wanhopig te worden.

Artikel gepubliceerd door op 11/02/2003

Vindt u het artikel interessant?