• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Een preventiecampagne om u beter te voelen op het werk

Artikel gepubliceerd door op 07/09/2012

Bronnen: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


Een preventiecampagne om u beter te voelen op het werk

Een op de drie werknemers in België geeft toe op het werk gestrest te zijn. Tien procent daarvan zegt slachtoffer te zijn van verbaal geweld of pesterijen. Dat blijkt uit een Europese studie van 2010. Op basis van de conclusies van dit onderzoek wordt deze week in de media en bij de dokters een grootschalige bewustmakingscampagne gelanceerd.  

De campagne wil wijzen op de noodzaak om over de problemen op de werkvloer te praten. Dat gebeurt aan de hand van televisiespotjes, een website (www.voeljegoedophetwerk.be), maar ook brochures en affiches die ter beschikking worden gesteld aan de huisartsen en de arbeidsgeneesheren.

Volgens de campagne is het mogelijk om een gesprekspartner te vinden binnen de organisatie (vertrouwenspersoon, preventieadviseur, arbeidsgeneesheer, vakbond) of buiten de organisatie (arbeidsinspectie, huisarts, politie, arbeidsauditoraat).

De belangrijkste doelstelling van dit grootschalige actieplan is:

 • een mentaliteitsverandering tot stand brengen,
 • mensen bewust maken van het probleem
 • wijzen op de noodzaak om actie te ondernemen en een dialoog aan te gaan. 

Artikel gepubliceerd door op 07/09/2012

Bronnen: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Vindt u het artikel interessant?