• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Een kwestie van psychologie

Een kwestie van psychologie De zin van een massage of van lichte trainingssessies de dag na een zware inspanning is moeilijk wetenschappelijk te bewijzen. Betekent dit dat we die gewoonte maar meteen moeten opgeven?

De dag na of soms nog de avond zelf van een belangrijke wedstrijd staat er vaak een lichte training op het programma (in het Frans "décrassage" genoemd). Heel wat studies hebben geprobeerd om het nut van een dergelijke methode wetenschappelijk te bewijzen aan de hand van fysieke tests en analyses. Soms verliest men daarbij echter de essentie uit het oog! Onlangs werd er een Japanse studie uitgevoerd over de zin van lichte training na een rugbymatch (1). De auteurs verzamelden vijftien topspelers. Acht van hen moesten na de wedstrijd een korte joggingsessie afwerken, de zeven anderen mochten meteen naar de kleedkamer. Vervolgens bestudeerden de Japanse wetenschappers de biologische kenmerken, in het bijzonder de markers van oxidatiestress. Via verschillende oefeningen gingen ze ook de kracht en de soepelheid van de spieren na. Ten slotte noteerden ze de evolutie van het humeur via de POMS-test (Profil Of Mood States). Bij de analyse van de resultaten bleek alleen die laatste parameter duidelijk te verschillen bij beide groepen. De actieve groep kwam er als beste uit!

Dat betekent dus dat actief blijven na de wedstrijd nauwelijks invloed heeft op de stofwisseling, maar wel het moreel van de spelers hooghoudt! Volgens de auteurs is dit puur een kwestie van psychologie. Door de harde confrontaties kan een rugbywedstrijd immers beschouwd worden als een vorm van fysieke, maar ook van mentale agressie. Alleen al een lichte training afwerken in een kleine groep volstaat om de stress grotendeels weg te werken. Kortom, het zou verkeerd zijn om die gewoonten zomaar te offeren op het altaar van niet-overtuigende biologische argumenten.

Mentaal ijzersterk

We kunnen dezelfde bedenking maken bij alle studies die het nut van massage na de inspanning in twijfel trekken. Ook hier is het moeilijk om de voordelen objectief aan te tonen. In 2003 werd een studie uitgevoerd bij 18 vrijwilligers. Daarbij bleek er geen enkel verschil te zijn tussen diegenen die een massage kregen na een zware inspanning en diegenen die het zonder moesten stellen (2). Althans als men zich concentreerde op de klinische en biologische parameters. Het subjectieve gevoel van stijfheid daarentegen was twee dagen na de sessie veel minder bij de eerste groep. Wat nog maar eens bewijst dat niet alle waarheden kunnen worden aangetoond in het laboratorium. Het mentale aspect laat zich vaak niet "vangen" in reageerbuisjes, maar is nochtans minstens even belangrijk of zelfs belangrijker dan de fysiek voor het prestatievermogen.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Artikel gepubliceerd door op 01/03/2005

Bronnen: (1) Effect of incorporating low intensity exercise into recovery period after a rugby match. Br. J Sports Med 2004; 38: 436-440. (2) The effect of massage on delayed onset muscle soreness. Br. J Sports Med 2003; 37: 72-7.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten