• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Een goede ruzie, bestaat dat?

Een goede ruzie, bestaat dat?Elk koppel maakt wel eens ruzie. Het is wel erg wanneer ruzies frequent voorkomen en het onbegrip een blijvend karakter begint te krijgen. Het gebeurt nochtans ook dat een ruzie gezond is, dat ze een probleem helpt oplossen en dat ze ertoe bijdraagt dat de partners elkaar opnieuw beter begrijpen. Waaraan herkent men een goede echtelijke ruzie?

Positief ruziemaken helpt


Na een goede echtelijke ruzie, heeft men geen haat- of woedegevoelens, maar men voelt zich precies bevrijd van een zware last die ons hinderde. Door de uitbarsting hebben we het deksel van de ketel kunnen halen en kunnen vermijden dat de druk te groot zou worden. Men voelt zich goed, omdat men merkt dat zo'n ruzie het bestaande koppel niet in gevaar brengt.
Alice: "Na de geboorte van Edouard, hebben we het moeilijk gehad om elkaar terug te vinden. We moesten blijkbaar wennen aan de nieuwe situatie. Op een dag hebben we een van de ergste ruzies meegemaakt sinds Gilles en ik samen zijn. En op het einde zijn we in lachen uitgebarsten. We hebben geknuffeld en uiteindelijk voelden we ons opnieuw heel dicht bij elkaar. We voelden ons een koppel terwijl we, heel eventjes maar, Edouard vergaten. En dat heeft ons veel goed gedaan!"

Positief ruziemaken is nuttig


Vermits twee mensen die tegenover elkaar staan uiteraard verschillend zijn, kan het gebeuren dat ze elkaar verkeerd verstaan. De beste manier om goed ruzie te maken is dat men in staat moet zijn om zijn verlangens en wensen goed uit te drukken. Men moet bovendien aan de partner kunnen uitleggen wat ons stoort in zijn of haar gedrag. Het is ook belangrijk dat de ander begrijpt wat wij zeggen en vragen, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Sommigen gedragen zich bijvoorbeeld bedeesd en aarzelend ten opzichte van de partner. We hebben ook vaak de neiging om wat ons stoort in het gedrag van de ander te verzwijgen. Maar vroeg of laat zal het toch tot een uitbarsting komen. En dat kan de partners opnieuw korter bij elkaar brengen.

Artikel gepubliceerd door op 09/02/2009

Vindt u het artikel interessant?