• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Dolle koeien en de mens

Dolle koeien en de mensEnkele maanden geleden was de dolle-koeienziekte het gespreksonderwerp bij uitstek. Nu horen we er minder over, maar de dolle-koeienziekte is zeker nog niet verdwenen...

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid heeft recent een rapport gepubliceerd over de dolle-koeienziekte en over de humane vorm van de ziekte, de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeld-Jacob (of VCJD).

Nog steeds aanwezig

Men zou dus ten onrechte denken dat de dolle-koeienziekte (boviene spongiforme encefalopathie of BSE) verdwenen is. Maar dat is niet zo: in 2002 zijn er in ons land met zekerheid 32 gevallen geweest. Het rapport heeft betrekking op de periode 1997-2000. Maar de cijfers zijn voor alle jaren vrij vergelijkbaar, althans in België. Er werd nog geen enkel geval van de ziekte bij de mens vastgesteld. Er werden enkele gevallen van de ziekte van Creutzfeld-Jacob gediagnosticeerd, maar die hadden niets te maken met BSE. Bovendien vermindert het aantal gevallen overal, ook in Groot-Brittannië. Het is uiteraard wel zo dat heel wat runderen geslacht werden tijdens de epidemie van mond- en klauwzeer.

Waakzaam blijven

De onderzoekers van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid pleiten toch voor waakzaamheid. Ze vinden het nog wat voorbarig om de maatregelen die worden genomen tegen BSE, te versoepelen.Daar bestaan meerdere redenen voor:

 • er is een verband tussen BSE en VCJD;
 • men kan niet uitsluiten dat een groot deel van de bevolking werd blootgesteld;
 • beide ziekten zijn nog niet goed gekend;
 • producten van runderen worden op grote schaal gebruikt voor allerlei consumptiegoederen: cosmetica, geneesmiddelen, voeding, enz.;
 • ook kan niet worden uitgesloten dat de ziekte via het bloed wordt overgedragen.
Daarom stelt het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid voor:
 • die ziekten als een potentieel probleem voor de volksgezondheid te beschouwen;
 • de controlemaatregelen voort te zetten en op te drijven;
 • de gevallen grondig te onderzoeken en informatie uit te wisselen tussen de verschillende landen;
 • aanbevelingen te blijven opstellen;
 • het onderzoek op dat gebied aan te moedigen.
De epidemie heeft ons enkele lessen geleerd. De infectiekiem heeft zich immers kunnen verspreiden doordat men de fabricage van het veevoeder gewijzigd had. De oorzaak was dus wel degelijk de verandering van een industrieel proces. “Zullen het milieu en de volksgezondheid ooit even belangrijk zijn als winstbejag?”, vragen de auteurs van het rapport zich af...

Artikel gepubliceerd door op 03/12/2002

Bronnen: Jaarlijks rapport van de Commissie CJD 2002-006. Voor het volledige verslag in het Nederlands: http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl.cjdnl/rap00nl.pdf

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

BSE

  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating