• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Discriminatie: vanaf de geboorte

Discriminatie: vanaf de geboorte Sociale discriminatie heeft belangrijke gevolgen voor de gezondheid. En dat in grote mate vanaf de geboorte. Een aantal criteria moeten op de aandacht kunnen rekenen van artsen, zorgverstrekkers, opvoeders en lesgevers. Welke criteria zijn dat?

Sociale discriminatie opsporen

Voornaam, naam, woonplaats, sociaal milieu, de grootte van het gezin, en ga zo maar door, het zijn allemaal factoren die bepalend zijn bij sociale discriminatie en dat vanaf het eerste levensjaar. Sommige voornamen kunnen bijvoorbeeld een heuse handicap zijn bij het zoeken naar een baan omdat ze 'typerend' zijn voor bepaalde sociale groepen. In een studie werd zelfs aangetoond dat bepaalde voornamen een positieve invloed kunnen hebben op de levensverwachting. . .
Een ander voorbeeld: een kind in wiens buurt niemand een diploma heeft, heeft een verhoogd risico van 50% op slechte schoolresultaten. Naast extra waakzaamheid bij volwassenen, is informatieverstrekking erg belangrijk.

Een arts kan aan jonge families duidelijk maken dat als ze hun toekomstige kinderen willen helpen, ze het aantal geboorten maar beter kunnen beperken. Ze moeten ook weten dat discriminatie verboden is in Europa en dat er in Frankrijk een organisatie is, de Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), waarop ze altijd een beroep kunnen doen.

Het uiterlijk en de geboortemaand: twee andere criteria voor discriminatie

Andere redenen voor discriminatie zijn niet afhankelijk van de sociale klasse waaruit de kinderen komen, maar ze hebben wel een impact op hun gezondheid en hun toekomstige professionele loopbaan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het uiterlijk dat iemand heeft en de maand waarin iemand geboren is. Schoonheid lijkt het meest onrechtbaardige criterium te zijn, maar weet u dat een te vroeg geboren kindje dat door de verpleging als mooier omschreven wordt, het ziekenhuis vroeger mag verlaten? En wat de geboortemaand betreft, hebben kinderen die aan het einde van het jaar het levenslicht zagen, het vaak moeilijker op school, vooral in kleine klasjes, omdat het leeftijdsverschil op die leeftijd een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van de hersenen. Ook op dit vlak moeten volwassenen waakzaam zijn.

Artikel gepubliceerd door op 05/09/2006

Bronnen: Jean-François Amadieu. Les Clefs du destin, Editions Odile Jacobs, 2006.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten