• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Difterie: volwassenen mogen hun herhalingsvaccins niet vergeten!

Difterie: volwassenen mogen hun herhalingsvaccins niet vergeten! Difterie is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een toxine. In Frankrijk is de ziekte zeldzaam, maar in Oost-Europa en Afrika is ze nog altijd niet uitgeroeid. Ze komt alleen voor bij niet of slecht ingeënte personen; vandaar het belang van herhalingsvaccins bij volwassenen.

Wat zijn de oorzaken?

De difteriebacterie of Corynebacterium diphteriae. Ze nestelt zich gewoonlijk in de bovenste luchtwegen. De ziekte wordt overgedragen via de speekseldruppeltjes of neussecreties die worden afgescheiden bij het spreken, hoesten of niezen. In zeldzamer gevallen kan de overdracht gebeuren via besmette voorwerpen, doordat de kiem zo resistent is in het buitenmilieu. De kiem wordt verspreid via zieken (niet-behandelde patiënten die al ongeveer 2 weken drager zijn van de ziekte) en via gezonde dragers (zonder symptomen). Die laatsten spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij de overdracht van de ziekte. De incubatietijd is kort: 1 tot 5 dagen. De difteriebacterie scheidt een toxine af die de symptomen en de complicaties van de ziekte veroorzaakt.

Praktische tips

Volwassenen moeten zich om de 10 jaar opnieuw laten inenten. Ga na of het vaccin nog altijd geldig is als u naar een land reist waar difterie nog altijd voorkomt (Rusland, ex-Sovjetunie, Oost-Europa, Afrika).

Artikel gepubliceerd door op 03/06/2003

Bronnen: Pathologie infectieuse de l'enfant, P. Bégué et J. Astruc, Ed Masson. Conduite à tenir lors de l'apparition d´un cas de diphtérie, Baron S., Bimet F., Lequellec-Nathan M., Patey O., Rebière I. et Vachon F., Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (B.E.H.), 1998 ; 23 : 97-101. Calendrier des vaccinations 2003, Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, B.E.H. nr.6/2003.

Vindt u het artikel interessant?