• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  20 mening
 • Getuigenissen (0)

Diabetes: suiker vrijgepleit?

Diabetes: suiker vrijgepleit?

Houdt suikerziekte wel degelijk verband met overmatig suikerverbruik?

Voor velen ligt die link voor de hand. Toch is de publieksvijand nummer één niet noodzakelijk de vijand die we denken...

Welke rol speelt suiker echt in het ontstaan van diabetes?

Velen beweren bij hoog en bij laag dat suiker type 2-diabetes veroorzaakt. Vroeger kregen we vaak te horen: "niet te veel suiker eten, daar krijg je diabetes van!"

Vandaag heeft men het geweer zelfs radicaal van schouder veranderd en is de aandacht niet langer gevestigd op suiker, maar op het "diabetogene" effect van te veel vetten, vooral dan verzadigde vetzuren (in vlees, fijne vleeswaren, kaas, koekjes, gebak, …). Met andere woorden: het is veeleer een te hoge consumptie van "slechte" vetten die de kans op suikerziekte verhoogt.

Een grootschalige Amerikaanse studie, de Women's Health Study, zich in het bijzonder gebogen over de rol van de inname van koolhydraten bij de ontwikkeling van type 2-diabetes, de vorm van diabetes die meestal ontstaat bij overgewicht. Ongeveer 40.000 vrouwen van 45 jaar en ouder werden gedurende 6 jaar regelmatig gevolgd. Via diverse vragenlijsten werd gepeild naar hun koolhydratenverbruik (waaronder suiker of sacharose, maar ook glucose en lactose, melksuiker).

Zou men jarenlang een onschuldige hebben veroordeeld? Dat is in wezen wat blijkt uit de analyse van de resultaten. De verschillende koolhydraten zouden namelijk geen enkele significante invloed hebben op het diabetesrisico! Vrouwen die het meeste suiker innemen, ontwikkelen niet méér diabetes, ongeacht hun lichaamsgewicht…. Meteen wordt een volledig hoofdstuk uit de geschiedenis van suikerziekte compleet in vraag gesteld!

Wat zijn nu precies de factoren die tot diabetes kunnen leiden?

Een te hoge calorie-inname en gebrek aan lichaamsbeweging daarentegen blijken allebei risicofactoren te zijn voor diabetes. De kwalijke rol van vetten bij het ontstaan van diabetes lijkt hiermee dus wel degelijk bevestigd. Waarschijnlijk maakt een te hoog vetverbruik het lichaam op middellange termijn resistent tegen de werking van insuline. Die wordt dan in te hoge hoeveelheid geproduceerd door de alvleesklier, die uiteindelijk uitgbeput raakt.

Deze resultaten sporen niet noodzakelijk aan tot onbeperkt suikerverbruik, maar manen ons toch aan om onze totale calorie-inname in het oog te houden, veeleer dan om suiker te bannen in de hoop type 2-diabetes te voorkomen.

Tot slot nog dit: zelfs matig gewichtsverlies kan type 2-diabetes algauw helpen doen verdwijnen…...

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 24/11/2014
Origineel artikel geschreven door op 26/08/2003

Bronnen: Janket SJ et al. Diabetes Care. 2003;26(4):1008-15.

Vindt u het artikel interessant?