• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Diabetes: een arme mensenziekte?

Diabetes: een arme mensenziekte? Veel mensen hebben een erg beperkt beeld van diabetes. Zo wordt de sociale dimensie van de ziekte vaak over het hoofd gezien. Maar het ziet er naar uit dat diabetes meer en meer een arme mensenziekte wordt. De epidemie breidt uit en steeds meer kansarme en kwetsbare bevolkingsgroepen kampen met de ziekte. Die vaststelling geldt voor de hele wereld.

Een beperkte visie op diabetes en diabetici

In westerse landen heeft men het meerstal over de behandeling en de preventie van type 2 diabetes. In campagnes wordt bijvoorbeeld ook gewezen op de risico's voor het zicht en voor de voeten en worden mensen met diabetes aangemoedigd om waakzaam en therapietrouw te zijn. Een doorsnee diabetespatiënt wordt vaak omschreven als een oudere persoon die te weinig beweegt en die teveel weegt.

Maar men vergeet wel eens dat diabetes heel wat dodelijke slachtoffers maakt en dat in alle leeftijdscategorieën. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) komt diabetes voor bij 189 mensen en sterven er wereldwijd elke minuut zes personen door de directe en indirecte gevolgen van de ziekte.
In het westen is diabetes de belangrijkste oorzaak van blindheid en amputaties, de tweede belangrijkste oorzaak van cardiovasculaire problemen en de vierde oorzaak van ziekenhuisopnames en overlijdens.

Bovendien komt diabetes steeds vaker voor bij kansarme en kwetsbare mensen.
Ja, in die bevolkingsgroepen zitten ook oudere mensen, maar daarnaast ook zwangere vrouwen, kinderen, mensen die op een afgelegen plek wonen, mensen met een handicap, mensen die over niet veel middelen beschikken, emigranten, etnische minderheden en autochtonen..

Diabetes: de risicopersonen

Oudere mensen: boven de leeftijd van 65 jaar is het risico op diabetes tien keer hoger dan in de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar. Met de veroudering van de bevolking en de toename van de levensverwachting bevinden oudere mensen met een laag inkomen en mobiliteitsproblemen zich vaak in een bijzonder kwetsbare positie.

Mensen in een economisch zwakke positie: 2,5 miljard mensen moeten overleven met minder dan 2 dollar per dag en 1 miljard mensen heeft niet meer dan 1 dollar per dag.
Bovendien schat men dat 320 miljoen van de meest arme mensen in Sub-Saharisch Afrika leven waar de toegang tot preventie en behandeling onvoldoende tot onbestaande is. Ook arme mensen die in heel rijke landen wonen, hebben een verhoogd risico op type 2 diabetes.

Oorspronkelijke bewoners: aboriginals, inuit, maori en indianen krijgen vaker diabetes dan andere bevolkingsgroepen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft 40% van de Pima indianen type 2 diabetes. In Australië hebben de oorspronkelijke bewoners tot vier keer vaker diabetes dan de rest van de bevolking.

Het is belangrijk dat het publiek weet heeft van deze feiten en dat er op wereldschaal ingegrepen wordt.

Artikel gepubliceerd door op 21/11/2006

Bronnen: Persdossier van de Association française des diabétiques (Afd), november 2006.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten