• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

DHEA voor schizofrenen

DHEA voor schizofrenen DHEA zou niet alleen een uitstekend middel zijn tegen veroudering, maar mogelijk ook doeltreffend zijn bij schizofrenie. Onderzoekers hebben dit aangetoond en openen op die manier interessante perspectieven.

Al in de jaren vijftig kwamen onderzoekers tot de bevinding dat een molecule die verwant is aan DHEA, diandron (wat staat voor dehydro-isoandrosteron, en niet voor dehydro-epiandrosteron, het huidige beroemde DHEA), doeltreffend is bij enkele psychiatrische stoornissen. De auteurs stelden in het bijzonder bij schizofreniepatiënten een verbetering vast van "de schuchterheid, het gebrek aan sociaal vertrouwen, de minderwaardigheidsgevoelens, de apathie, het contact met de werkelijkheid, de drang om meer aangepaste sociale relaties aan te gaan ,… ". Kortom, een verbetering van alle tekens die vandaag als "negatieve" symptomen bestempeld worden. Sindsdien hebben andere studies aangetoond dat deze patiënten een laag DHEA-gehalte hebben: hoe ernstiger de symptomen, hoe lager.

Op basis van die eerste vaststellingen, die wezen op een mogelijke rol van deze molecule bij schizofrenie, werd een nieuwe analyse uitgevoerd op dertig schizofreniepatiënten tussen 20 en 67 jaar. Sommigen kregen gedurende zes weken DHEA toegediend, naast hun gewone behandeling (met een antipsychoticum), anderen kregen een placebo. Op termijn verbeterden de negatieve, depressie- en angstsymptomen in de groep die DHEA kreeg toegediend in vergelijking met de placebogroep. Bovendien stegen het DHEA- en het S-DHEA-gehalte in het plasma wel degelijk.

De auteurs van de studie blijven evenwel voorzichtig en benadrukken dat het om een voorlopige bevinding gaat die moet worden bevestigd bij een groter aantal proefpersonen. Deze resultaten, die erop wijzen dat een verhoging van het DHEA-gehalte doeltreffend is bij de bestrijding van schizofreniesymptomen, zijn evenwel niet minder bemoedigend. Vroegtijdige toediening van DHEA zou namelijk kunnen werken als beschermende factor.

Alvorens definitieve conclusies te kunnen trekken, moeten uiteraard de eventuele bijwerkingen van deze molecule grondig bestudeerd worden, zowel gedragsmatig, hormonaal als tumoraal.

Artikel gepubliceerd door op 18/03/2003

Bronnen: Strous R.D. et coll., Dehydroepiandrosterone augmentation in the management of negative, depressive, and anxiety symptoms in schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry, 60 (2) : 133-41, 2003.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten