• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Depressies kunnen ook helpen

Depressies kunnen ook helpenVoor mensen die met een depressie kampen, kan de stelling dat een depressie ook een positieve kant kan hebben choquerend zijn. Toch zijn er psychiaters die bevestigen dat een depressie een crisis is waar je 'groter' uit kan komen. Dat zeggen ze zonder het leed dat een depressie kan veroorzaken over het hoofd te zien of te minimaliseren.

Waarom wordt iemand depressief?

"Ook mensen die alles hebben om gelukkig te zijn kunnen depressief zijn omdat hun imago niet overeenkomt met wie ze zijn. Zo kan men gedeprimeerd zijn omdat men zich niet toont zoals men is. Men botst met wie men niet is en met datgene wat men niet toont. Zo ontstaat het risico dat men zijn idealen verliest. In dergelijke gevallen kan een depressie positief zijn als men daardoor zijn idealen terugvindt. Een depressie kan duidelijk maken wat er goed zit en wat er fout gaat. Heel wat mensen kampen met een 'te veel', een vorm van overbodige ballast of verontreiniging. We laten ons overstelpen door een hoop dingen die niet essentieel en zelfs schadelijk kunnen zijn. We accepteren dat, uit luiheid of uit zin voor compromissen, om tot een leven te komen dat min of meer in evenwicht is.
Maar als er sprake is van een depressie dan zijn de dingen niet zo duidelijk. Men voelt zich slecht, maar men is niet noodzakelijk in staat om te analyseren wat er gaande is. Het is een boodschap van het lichaam dat 'stop' zegt. Iets in ons komt in opstand tegen het leven dat we leiden. Als men een depressie alleen verzorgt met geneesmiddelen dan negeert men die boodschap. Een depressie is een mechanisme dat ervoor zorgt dat men zich kan onttrekken aan spanningen, dat men in stand-by gaat staan om het leven opnieuw te evalueren. Men gaat even aan de kant staan om een 'stand van zaken' op te maken."

Is een depressie een groeicrisis?

"Tijdens de adolescentie ontwikkelt zich een systeem om de wereld en het leven te doordenken. Dat systeem houdt zo'n vijf a tien jaar stand. Het bestaat uit idealen, ideeën die niet noodzakelijk levenslang worden aangehouden. Iedereen wordt geconfronteerd met andere systemen, andere ideeën en factoren waar men tijdens de adolescentie geen rekening mee houdt. Er is dan sprake van een affectieve, relationele en professionele immaturiteit. Bij een depressie moet men op een bepaald ogenblik de adolescente houding laten varen. Als dat niet gebeurt dan kan het leven behoorlijk hard zijn. Het voormalige denksysteem moet achterwege gelaten worden. Dat betekent dat men iets moet doden en dat kan tot een depressie leiden: men moet een deel van wie men was uitschakelen of een voormalig denksysteem loslaten. Men denkt bij een depressie in termen van verlies, terwijl het een kwestie van maturiteit is."

Artikel gepubliceerd door op 05/08/2008

Bronnen: E-gezondheid sprak met dr. Gérard Tixier, psychiater en auteur van het boek 'Eloge de la déprime', uitgeverij Milan.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Alles weten over een depressie

 • Een depressie is een psychische stoornis die gerekend wordt tot de stemmingsstoornissen. Deze stoornissen worden ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating